Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Ook voor verhuurders en huurders kunnen de Corona-maatregelen grote gevolgen hebben. Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld en onze specialisten geven de antwoorden.

Mocht het antwoord op uw vraag hier niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing.

Wanneer er ontwikkelingen zijn, zullen we deze pagina updaten.

  • Hebben huurders recht op huurprijsaanpassing?
    Op grond van de wet (en de huurovereenkomst natuurlijk) is een verhuurder verplicht om het gehuurde ter beschikking te stellen en te laten van de huurder. De recente Corona-maatregelen maken de nakoming van die verplichting niet onmogelijk: aan die verplichting veranderen de maatregelen dus op zichzelf niets. Wel is het zo dat het gehuurde door de maatregelen wellicht niet of in mindere mate gebruikt kan worden voor het doel waarmee de huurder de huurovereenkomst aanging. In zo’n geval kan wellicht gesproken worden van een gebrek. Een gebrek kan huurprijsvermindering rechtvaardigen, maar in de meeste commerciële contracten is een dergelijke huurprijsvermindering uitgesloten. Wel zou een rechter op vordering van een huurder de huurprijs (tijdelijk) kunnen aanpassen op grond van onvoorziene omstandigheden: de omvang en impact van de huidige Corona-crisis was door niemand te voorzien en de risico’s ervan zullen in de regel niet al in de huurovereenkomst zijn verdisconteerd. In hoeverre en tot welke omvang die aanpassing plaatsvindt zal van geval tot geval verschillen.
  • Hoe zit het met de exploitatieplicht van huurders als zij op last van de overheid dicht moeten?
    In vrijwel iedere commerciële huurovereenkomst voor winkel- of horecaruimte is een exploitatieplicht voor de huurder opgenomen. Een overheidsmaatregel tot sluiting (of vergaande beperking van de openingstijden) verandert op zichzelf niets aan die plicht, deze blijft gewoon in stand. De nakoming van die plicht door de huurder wordt echter verhinderd door een van buiten komende omstandigheid: de overheidsmaatregel staat daaraan immers in de weg. In een dergelijke situatie is sprake van overmacht en zal de verhuurder niet de gewoonlijk op overtreding van de exploitatieplicht gestelde boete kunnen incasseren. Ook denken wij dat een dergelijke overtreding niet tot een ontbinding van het huurcontract zal leiden. Kortom: de huurder zal zonder consequenties jegens zijn verhuurder gehoor kunnen geven aan een sluiting op last van de overheid in het kader van de Corona-maatregelen. Let op: het is steeds afhankelijk van de specifieke afspraken of en in hoeverre het voorgaande geldt, dat kan dus van geval tot geval verschillen.
  • Rechtvaardigen de Corona-maatregelen dat een huurder het gehuurde op een andere wijze exploiteert?
    De recente ontwikkelingen laten zien dat veel restaurants een afhaalpunt en/of bezorgdienst openen. Natuurlijk laat het zich voorstellen dat een verhuurder welwillend zal zijn ten opzichte van dergelijke initiatieven – een verhuurder is in de regel nou eenmaal niet gebaat bij financiële problemen bij de huurder – is de verhuurder daartoe niet verplicht. Ook niet als het exploiteren van het gehuurde onmogelijk wordt gemaakt door een overheidsmaatregel. In vrijwel iedere commerciële huurovereenkomst is bepaald dat het gehuurde moet worden geëxploiteerd overeenkomstig de wijze zoals in de huurovereenkomst is geregeld, bijvoorbeeld als “winkel” of “horecaruimte”. Daarvan kan de huurder niet zomaar en zonder medewerking van de verhuurder afwijken. Als de Corona-maatregelen de normale exploitatie van het gehuurde verhinderen, dan is het contract daarmee nog niet aangepast. Dus: als er in het belang van alle partijen een tijdelijke oplossing gevonden zou kunnen worden om met die maatregelen om te gaan, maak hier dan goede afspraken over.

Contact voor huurrecht gerelateerde vragen:

Andere veelgestelde vragen omtrent de impact van Corona-maatregelen

Een overzicht van de contactpersonen treft u op “De impact van de Corona-maatregelen” pagina.

Deze Corona Q & A is met zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden ontleend aan de volledigheid en juistheid ervan. De informatie is bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Voor zover wordt verwezen naar andere websites, is Trip Advocaten & Notarissen niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.