Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Voor aannemers kunnen de Corona maatregelen grote gevolgen hebben. Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld en onze specialisten geven de antwoorden.

Mocht het antwoord op uw vraag hier niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing.

Wanneer er ontwikkelingen zijn, zullen we deze pagina updaten.

  • Heb ik als aannemer recht op bouwtijdverlenging? En kan ik als aannemer de aanneemsom aanpassen door de Corona-maatregelen?
    Zowel de UAV 2012 als de UAV-GC 2005, veelgebruikte standaardvoorwaarden in de bouw, hebben regelingen die zien op onvoorziene omstandigheden en overmacht. De Corona-crisis en de in dat kader door de overheid getroffen (en ongetwijfeld nog te treffen) maatregelen, zullen in de regel als zodanige onvoorziene omstandigheden en overmacht hebben te gelden. De omstandigheden geven een aannemer pas recht op ‘tijd en geld’, wanneer een vertraging of kostenverhoging aantoonbaar en concreet daarmee in verband kan worden gebracht. Dat betekent dat de administratie goed op orde moet zijn: als (achteraf) niet duidelijk kan worden gemaakt op welke manier de Corona-gerelateerde omstandigheden tot vertraging en/of kostenverhoging hebben geleid, dan zal de opdrachtgever niet gehouden zijn om met een claim op tijd en geld in te stemmen. Het vraagt in dit stadium, waarin de bouw nog niet rechtstreeks wordt getroffen door overheidsmaatregelen, voornamelijk om goede communicatie en afstemming tussen aannemer en opdrachtgever. Houd over en weer vinger aan de pols, en bedenk vooral dat contractspartijen in het algemeen en zeker in extreme omstandigheden gehouden zijn om redelijk en billijk met elkaar en elkaars belangen om te gaan: handel daar ook naar.

Contact voor contractenrecht gerelateerde vragen:

Andere veelgestelde vragen omtrent de impact van Corona-maatregelen

Een overzicht van de contactpersonen treft u op “De impact van de Corona-maatregelen” pagina.

Deze Corona Q & A is met zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden ontleend aan de volledigheid en juistheid ervan. De informatie is bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Voor zover wordt verwezen naar andere websites, is Trip Advocaten & Notarissen niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.