Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Uw medewerkers zijn een belangrijk onderdeel van uw bedrijfskapitaal. Het is daarom van groot belang dat alle rechten en plichten goed geregeld zijn, in overeenstemming met de wetgeving en het arbeidsrecht. Onze ervaren juridische adviseurs zijn u onder meer van dienst bij:
– Opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden of reglementen
– Samenwerkingsstructuur OR en bestuur
– Gevoelige onderwerpen als discriminatie en intimidatie
– Functioneringsproblemen, verzuimsituaties, arbeidsconflicten en ontslag.
Wij hebben bovendien ruime ervaring in (het begeleiden van) reorganisaties, fusietrajecten of collectief ontslag en bij conflicten rond loonvordering.

Aansprakelijkheid letselschade

Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij vraagstukken rond aansprakelijkheid bij letsel van medewerkers of bij het verhalen van loonschade bij een eventuele derde partij die aansprakelijk is voor langdurig verzuim.

Concurrentiebeding

Soms beschikken uw medewerkers over veel belangrijke kennis over uw bedrijf en uw markt. Via een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst kunt u voorkomen dat anderen misbruik maken van die kennis. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en consequenties en over de beste manier om uw zaken goed te organiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Jochem Frons
Friesland: de heer mr. Joost Funke
Groningen: de heer mr. Jochem Frons

Meer informatie: Arbeidsrecht