Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Zit uw bedrijf in zwaar weer? Wat doet u als u uw crediteuren straks niet meer kunt betalen? Of als één van uw crediteuren uw faillissement wil aanvragen? Kunt u in dat geval beter zelf surseance van betaling aanvragen? In situaties waarin emoties en stress helder nadenken over een oplossing in de weg staan, biedt een objectief juridisch advies vaak uitkomst. Want oplossingen zijn er altijd. Dat kunt u gerust overlaten aan onze insolventiespecialisten. Ook als uw bank haar zekerheden uit wil winnen, een belangrijke afnemer, leverancier of verhuurder failliet dreigt te gaan, of als de curator van uw failliete afnemer u vraagt de overeenkomst voort te zetten, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Onze advocaten begrijpen uw belangen en helpen u snel en adequaat in te spelen op de constant veranderende omstandigheden rond insolventie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Jeroen Reiziger
Friesland: mevrouw mr. Romana Bremer
Groningen: de heer mr. Meerten Ubbens

Meer informatie: Insolventierecht, Ondernemingsrecht