Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

U, uw toeleveranciers en uw afnemers moeten onder alle omstandigheden aan hun verplichtingen voldoen. Iedereen moet zich aan de spelregels houden. Ook uw concurrenten. Eerlijkheid duurt het langst. Maar ‘eerlijkheid’ is lang niet altijd vanzelfsprekend in het zaken doen. Daarom zeggen wij: laat u juridisch bijstaan in principiële zaken. Onze juridisch adviseurs zijn van onschatbare waarde bij onder meer: – Opstellen van algemene voorwaarden – Opstellen en controleren van contracten met leveranciers en afnemers – Interventie bij niet nakomen van betalingsverplichtingen – Ondersteuning bij aansprakelijkheidsvraagstukken – Conflicten met concurrenten of overheden – Mededingingsrecht – Bescherming van uw merk, product of dienst – Bescherming van intellectueel eigendom

Scherpe procesadvocaten

Onze aanpak is er altijd op gericht de gang naar de rechter te voorkomen. Soms is een procedure echter onvermijdelijk. En dan veranderen wij van soepele onderhandelaars in scherpe procesadvocaten, om uw belang optimaal te behartigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Jeroen Reiziger
Friesland: de heer mr. Rick van der Spek
Groningen: de heer mr. Meerten Ubbens

Meer informatie: Mededingingsrecht, Europees recht, Intellectueel Eigendomsrecht, Ondernemingsrecht