Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

SCHADE DOOR FRAUDE, OPLICHTING OF ANDER MISDRIJF

Heeft u of uw onderneming schade geleden door fraude, oplichting, diefstal of enig ander misdrijf dan kunt u die schade verhalen op de dader. Dit kan in een civielrechtelijke procedure maar ook in het strafproces door middel van een voeging benadeelde partij. Dit kan voor u een gunstigere weg zijn dan de civiele procedure. De behandelingsduur is korter, u bent geen griffierecht verschuldigd en u kunt justitie verzoeken de schadevergoeding voor u te innen. Bijkomend voordeel is dat u geïnformeerd wordt over de inhoud van het strafdossier en dit dossier waar nodig kunt aanvullen met bewijs.

Trip is gespecialiseerd in de bijstand aan gedupeerde ondernemers en particulieren. Wij combineren onze kennis van het strafrecht en slachtofferrecht om voor u het beste resultaat en de hoogste schadevergoeding te behalen. Onze advocaten begeleiden u of uw onderneming bij de aangifte, de schadeberekening en de onderbouwing van uw vordering. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak staan wij u bij en lichten wij de vordering juridisch inhoudelijk toe.

Ook indien u een misdrijf op de werkvloer vermoedt kunt u contact opnemen met een van de specialisten van Trip voor nader advies omtrent uw (arbeidsrechtelijke) rechten, plichten en mogelijkheden voor een intern onderzoek.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met mevrouw mr. Margje Rupert.