Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

wet economische delicten

Milieustrafrecht

Er wordt steeds strenger gecontroleerd. Overtredingen van de milieuwetgeving worden meer en meer gezien als échte criminaliteit waarvoor u ook gevangenisstraffen opgelegd kunt krijgen. Daarnaast is vaak sprake van negatieve publiciteit. Goede rechtshulp is dus van levensbelang, zeker als het voorbestaan van uw bedrijf op het spel staat door ingrijpen van Justitie.

Voorbeelden waar het milieustrafrecht van toepassing is: brijnlozingen in de grond zonder vergunning (bodemverontreiniging), asbest verwijderen in strijd met de regelgeving, geluidshinder veroorzaken en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Gaat het om afvalstoffen, veiligheid op de werkvloer, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of waterverontreiniging? Het kan allemaal leiden tot controle, proces-verbaal en een straf.

Als u bij de milieurechter moet komen, dan bepaalt die strafrechter of u of uw bedrijf een straf krijgt en zo ja, wat voor straf dat dan moet zijn. Rechters kunnen naast astronomisch hoge geldboetes en werkstraffen (niet voor het bedrijf, wel voor u als directeur) ook een gevangenisstraf opleggen. Het kan ook gebeuren dat uw onderneming wordt stilgelegd. Dit gebeurt in milieuzaken sneller dan u wellicht denkt. Bij een vrijspraak krijgt u of uw bedrijf natuurlijk geen straf opgelegd. Bel daarom vroegtijdig voor advies.