Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Onze sectie Mededingingsrecht bestaat uit ervaren advocaten die zich hebben gespecialiseerd in Europese regelgeving en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). U kunt hierbij denken aan juridische begeleiding bij aanbestedingsprocedures, toepassing van staatssteunregels en het indienen van klachten over inbreuken op het mededingingsrecht. Maar we doen meer.

“Ze hadden praktisch hetzelfde logo! Dat leek mij niet zo logisch …”

Ook als het gaat om de bescherming van intellectueel eigendom kan deze sectie veel voor u betekenen. Komt u erachter dat een concurrent een logo introduceert dat verdacht veel lijkt op het uwe? Of komt er een nieuwe handels- of merknaam op de markt die nauwelijks van die van u te onderscheiden is?

Intellectueel eigendom

Er zijn effectieve mogelijkheden om op te komen voor uw intellectuele eigendomsrechten. Denk aan merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, octrooirecht, domeinnamen, enzovoorts. U krijgt van onze gespecialiseerde advocaten een wereldwijs advies. Ook bieden wij juridische ondersteuning bij het beoordelen en opstellen van contracten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: de heer mr. Paul Mazel
Friesland: de heer mr. Theunis Dankert

FRIESLAND Theunis Dankert
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
GRONINGEN/DRENTHE Paul Mazel