Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Mededingingsrecht & Staatssteun

Onze sectie Mededingingsrecht bestaat uit ervaren advocaten die zich hebben gespecialiseerd in Europese regelgeving en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). U kunt hierbij denken aan juridische begeleiding bij aanbestedingsprocedures, toepassing van staatssteunregels en het indienen van klachten over inbreuken op het mededingingsrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: mevrouw mr. Nicolette Drenth
Friesland: de heer mr. Theunis Dankert


Intellectueel eigendom

“Ze hadden praktisch hetzelfde logo! Dat leek mij niet zo logisch …”

Ook als het gaat om de bescherming van intellectueel eigendom kan deze sectie veel voor u betekenen. Komt u erachter dat een concurrent een logo introduceert dat verdacht veel lijkt op het uwe? Of komt er een nieuwe handels- of merknaam op de markt die nauwelijks van die van u te onderscheiden is?

Er zijn effectieve mogelijkheden om op te komen voor uw intellectuele eigendomsrechten. Denk aan merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, octrooirecht, domeinnamen, enzovoorts. U krijgt van onze gespecialiseerde advocaten een wereldwijs advies. Ook bieden wij juridische ondersteuning bij het beoordelen en opstellen van contracten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: Mr. Merel Aaftink
Friesland: Mr. Alexandra van Beelen

 

Algemene instructie voor bedrijfsbezoek of inval van een toezichthouder

Onverwacht kan uw bedrijf bezoek krijgen van een toezichthouder, zoals de FIOD, ACM, NVWA, Inspectie SZW, de Douane of de Autoriteit Persoonsgegevens  Dat kan elk bedrijf overkomen. Dan is goed dat u en uw medewerkers weten wat er gedaan moet worden. Meer informatie en een instructie voor u en uw medewerkers vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Koops: 06 57 44 14 65
Liselot Hamminga: 06 12 17 57 06

FRIESLAND Theunis Dankert
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
CONTACT Merel Aaftink