Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
REGEL UW NALATENSCHAP ZELF

Als u van te voren niets vastlegt, bepaalt de wetgever wat er na uw dood met uw vermogen gebeurt. Met het geld dat u opzij heeft gelegd, misschien wel in de vorm van aandelen of obligaties, maar ook met de woning of andere onroerend goed dat u in eigendom heeft. Laat u alles over aan de wetgever, of houdt u ook wat uw nalatenschap betreft liever zelf de regie? Onze notariële sectie Estate planning dient u van advies.

De notaris als belangeloze gesprekspartner

Een open gesprek verschaft helderheid. Over wat er gebeurt als u niets regelt en over de mogelijkheden om de regie over estate planning in eigen hand te nemen. De notaris is hiervoor de best denkbare gesprekspartner. Er spelen op de achtergrond immers geen commerciële bank- of verzekeringsbelangen mee! Onze (kandidaat-)notarissen stellen samen met u het testament op dat het beste past bij uw wensen. Daarnaast bieden wij praktische ondersteuning bij de afwikkeling van een nalatenschap, als bewindvoerder of executeur van een testament.

Uitleg en advies

Maar bovenal kunt u bij onze sectie Estate planning terecht voor uitleg en advies. Over een fiscaal vriendelijke overgang van vermogen aan opvolgende generaties bijvoorbeeld, zowel bij leven als na overlijden. Onze specialisten zorgen dat u inzicht krijgt in de juridische, fiscale en financiële gevolgen van overlijden. Maar u kunt onze gespecialiseerde estate planners ook inschakelen bij het screenen van uw huwelijkse voorwaarden en testamenten, bij het plannen van schenkingstrajecten en bij het adviseren van opvolging in familiebedrijven.

Levenstestament

We staan er liever niet bij stil, maar naarmate de levensverwachting stijgt, neemt de kans toe op een situatie waarin u voor korte of langere duur zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Hebt u daar maatregelen voor getroffen? Kan uw partner uw zaken voor u regelen of hebt u daar anderen voor gemachtigd? Heeft u vastgelegd wat uw wensen zijn in een dergelijke situatie en zijn uw naasten daarvan op de hoogte?

Uw EPN-notaris geeft tekst en uitleg

Het zijn vragen waarmee u liever niet bezig bent. Toch raden wij u aan er tijdig aandacht aan te besteden. U kunt uw zaken namelijk prima regelen via een levenstestament. Veel tijd kost dat niet. Maar het levert u en uw naasten wel gemoedsrust op. En duidelijkheid als de geschetste situatie zich voor mocht doen. Met een levensdocument, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Vraag ernaar bij uw EPN-notaris!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: mevrouw mr. Fleur van de Venne
Friesland: de heer mr. Gerrit Mulder

CONTACT Gerrit Mulder
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
GRONINGEN/drenthe Fleur van de Venne