Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
ONTSLAG, REORGANISATIE EN TERUGDRINGEN VAN VERZUIM

Niemand heeft baat bij arbeidsconflicten. Onze sectie Arbeidsrecht staat u bij om ze op te lossen en – liever nog – te voorkomen. Door u van juridisch advies te dienen bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten bijvoorbeeld. Maar ook door samen met u te anticiperen op de gevolgen van reorganisaties en ontslagronden.

‘Hoewel niet iedereen tevreden was, kon iedereen er dankzij het goede juridische advies wel vrede mee hebben.’

Als arbeidsrechtadvocaten bijten we ons vast in alle voorkomende vraagstukken over arbeidscontracten, loonvorderingen, relatie- en concurrentiebedingen en ontslagzaken. Ook hebben we ruime ervaring met juridische advisering en begeleiding bij het doorvoeren van grote reorganisaties. We adviseren eveneens over verzuimbegeleiding en bieden passende oplossingen voor WIA- en WW-vraagstukken.

Grote betrokkenheid

We zijn niet alleen thuis in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, maar ook in het ambtenarenrecht. Wij kunnen u dus ook bijstaan in arbeidsrechtelijke vraagstukken als het gaat om bijzonder en openbaar onderwijs en bij de verschillende overheden. Onze specialisten werken vaak voor werkgevers en overheden, maar staan ook individuele werknemers, ambtenaren en ondernemingsraden met grote betrokkenheid bij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Jochem Frons
Friesland: de heer mr. Joost Funke
Groningen: de heer mr. Jochem Frons