Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Vierde anti-witwasrichtlijn: wat zijn de gevolgen voor de ondernemer?

De verplichtingen die uit de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft) voortvloeien hebben niet meer alleen betrekking op banken, financiële instellingen, accountants, advocaten en notarissen, maar ook meer en meer op ondernemers. Langzamerhand wordt de groep met (rechts)personen van wie waakzaamheid wordt verwacht groter, waarbij de verplichtingen en het bereik zijn uitgebreid. Een aantal voorbeelden:

 • De groep ‘grootwaardehandelen’ is uitgebreid: alle ondernemers en personen die handelen in goederen moeten voldaan aan de verplichtingen van de Wwft als koper of verkoper zijn en daarbij  contante betalingen doen of ontvangen van € 10.000 of meer, ongeacht of die betaling ineens of in gedeelten gebeurt. De grens lag voorheen op € 15.000,-
 • Ook kansspelaanbieders, waaronder wedkantoren, loterijen, speelhallen, etc. vallen sinds de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn onder de Wwft;
 • Bemiddelaars bij de koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen dienen transacties te melden waarbij deze goederen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, indien het contant te betalen bedrag €20.000 of meer bedraagt. Dat was €25.000.

De voormelde personen en bedrijven kwalificeren allemaal als instellingen in de zin van Wwft en dat brengt verplichtingen met zich mee. Zo is onderzoek ten aanzien van diverse aspecten van de klant verplicht, bestaat er mogelijk een meldingsplicht (met betrekking tot de transactie) en geldt er een bewaarplicht met betrekking tot de gegevens van de gedane melding.

Hoe kan de ondernemer voldoen aan zijn verplichtingen?

De informatievoorziening en regelgeving blinkt niet altijd uit in helderheid en het is voor ondernemers vaak lastig om na te gaan wanneer zij nu wel en niets iets moeten doen of nalaten. Dat geldt zeker nu deze regels bij de gemiddelde ondernemer nog niet (helder) op het netvlies staan. Die is doorgaans bezig met andere zaken – ondernemen – in plaats van scherp zijn op witwassen. Het is daarom onontkoombaar om de risico’s in de bedrijfsvoering te analyseren en daar beleid op te ontwikkelen.

Gevolgen niet voldoen aan verplichtingen

Aan deze regelgeving voorbij gaan is er niet meer bij getuige de vele zaken waarin ondernemers worden vervolgd, berecht en bestraft, omdat zij onvoldoende hebben toegezien op naleving van hun verplichtingen op grond van de Wwft. Eén van de meest recente en spraakmakende voorbeelden betreffen de aardappel- en uienhandelaren die verdacht worden van witwassen door contante handel/betalingen met West-Afrikaanse landen. Hierover werd in de pers op 17 juli 2019 (bijvoorbeeld in de NRC) uitgebreid bericht. Ook in de eigen praktijk komt het steeds vaker voor dat ondernemers, accountants en instellingen zich bij mij melden, omdat hen verweten wordt de verplichtingen niet goed te hebben nageleefd.

Kortom, als ondernemer is het goed om te weten hoe je dit soort risico’s kunt indammen. Voorkomen is beter dan genezen. Mijn collega advocaten en ik kunnen hierover goed adviseren, omdat wij dagelijks werken met de regels van de Wwft. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan op het moment dat een strafrechtelijk traject – onderzoek, inval, verhoor of procedure – al een feit is. Onze advocaten zitten er in vroeg stadium al bovenop om de gevolgen minimaal te houden en de kwestie buiten de rechtbank om af te doen. 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact op met Peter Koops

CONTACT Peter Koops
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?