Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

In september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen wijziging van de box 3-heffing per 1 januari 2022. Hoewel het wetsvoorstel pas in de zomer van 2020 verwacht wordt, is het belangrijk hier toch alvast rekening mee te houden.

De strekking van de nieuwe box 3 belasting is dat spaarders worden ontzien. Keerzijde is dat beleggers zwaarder worden belast. Schenkingen op papier, ook de reeds bestaande, zullen vallen onder de noemer ‘beleggingen’.

In familieverband lijken de plannen nadelig uit te pakken.

Een ‘schenking op papier’ heet ook wel een ‘schenking onder schuldigerkenning’. Hierbij wordt in een notariële akte vastgelegd dat ouders hun kind over een bepaalde tijd een bedrag geven. Bijvoorbeeld omdat zij het geld nu nog niet kunnen of willen missen.

In situaties waarin ouders een schuld hebben aan kinderen, zoals het geval is bij een schenking op papier, zal de vordering bij de kinderen zwaarder worden belast dan de schuld bij de ouders aan aftrek oplevert.

Uitwerking concreet nadeel voor een schenking op papier

In de huidige situatie wordt bij de ouders de hele schuld in mindering gebracht op de bezittingen. Dat levert voor ouders een besparing op van 5,33% fictief rendement. In het nieuwe voorstel mag maar 3,03% aan rente in aftrek gebracht worden. Het verschil van 2,3% wordt dan tegen 33% belast.

Bij een schenking op papier van € 100.000 kan de box 3-heffing daardoor voor ouders € 760 hoger uitvallen (33% x 2,3% x € 100.000). Ook bij het kind wordt de vordering zwaarder belast dan nu het geval is. Bij een dergelijke schenking kan de box 3 heffing voor het kind zo’n € 1.250 hoger uitvallen (omdat er gerekend wordt met een fictief rendement van 5,33% in plaats van 1,8% nu).

Als de ouders voldoende liquide middelen hebben, dan kunnen zij overwegen om de schenking op papier af te lossen. Hierdoor vermindert hun box 3-vermogen daadwerkelijk. Het kind kan er dan voor kiezen om het ontvangen bedrag  te gebruiken voor een gedeeltelijke aflossing van een hypothecaire lening of (deels) als spaargeld in box 3 aan te houden. Wat is verstandig? Dat is afhankelijk van de situatie en blijft maatwerk.

Wat te doen?

Betekent dit dat het voor ouders helemaal niet meer voordeling is om een schenking op papier aan hun kinderen te doen? Nee zeker niet, maar ook dit hangt af van de specifieke situatie. Overweegt u dit jaar nog een schenking op papier te doen? Neemt u dan deze plannen vast mee in uw overwegingen en laat u tijdig adviseren!

Voor de reeds gedane schenking op papier is het belangrijk om het wetsvoorstel af te wachten. Pas dan kan worden bekeken of er inderdaad actie vereist is.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Fleur van de Venne en Jolien van Ham.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
CONTACT Fleur van de Venne
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?