Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?  

Vaak lopen werk en privé door elkaar heen. Problemen in de privésfeer hebben vaak grote gevolgen voor de productiviteit en motivatie van de werknemer op het werk. Als werkgever kunt u natuurlijk niet alles voor de werknemer oplossen, maar bij financiële problemen zijn er wel degelijk mogelijkheden om de werknemer te helpen. Indirect helpt u uw onderneming daar ook mee. Een werknemer zonder problemen is immers vaak een betere werknemer. En een werknemer die met behulp van u als werkgever uit de problemen is gekomen, zal ongetwijfeld loyaler zijn en beter presteren. Zo werkt het vaak in de praktijk: ‘Als jij goed voor mij bent, ben ik goed voor jou.’

Herkennen financiële problemen bij uw werknemer

Op financiële zaken rust nog steeds een taboe. Een werknemer zal dan ook niet snel naar de werkgever stappen om te vertellen over zijn of haar financiële problemen. Vaak uiten de problemen zich daardoor op andere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan verminderde productiviteit, fysieke of mentale afwezigheid, verzuim en/of verminderde persoonlijke verzorging. Dat financiële problemen daaraan ten grondslag kunnen liggen, blijkt soms pas op het moment dat de deurwaarder loonbeslag komt leggen.

Wat kunt u als werkgever doen?

Werkgevers zijn zich er vaak niet van bewust dat ze iets kunnen betekenen voor de werknemer in financiële problemen. Daardoor blijft een loonbeslag vaak in stand en blijven de problemen van de werknemer bestaan. Vaak worden de financiële problemen zelfs alleen maar groter met alle negatieve effecten voor de werkgever en werknemer van dien.

U als werkgever kunt er echter ook voor kiezen de dialoog met de werknemer aan te gaan en het samen proberen op te lossen. Dit betekent dat samen gekeken wordt naar de ernst van de situatie en de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De werkgever kan bijvoorbeeld één of meerdere vorderingen van de schuldeiser overnemen en vervolgens met de werknemer afspraken maken over de wijze van terugbetaling. Een schuldeiser zal vaak zelfs tevreden zijn met een lager bedrag indien de vordering ineens wordt betaald. Daardoor vermindert de totale schuldenlast voor de werknemer. Als er veel schuldeisers zijn, kunnen de mogelijkheden tot het aanbieden van een akkoord worden onderzocht. Bij een akkoord worden de schulden gedeeltelijk voldaan tegen finale kwijting van het restant. De werkgever stelt de financiële middelen ter beschikking en leent dit aan de werknemer. De voorwaarden en wijze van terugbetaling worden vervolgens tussen de werkgever en werknemer vastgelegd in een overeenkomst. Daarbij kan afgesproken worden dat de werkgever de afbetaling automatisch inhoudt op het loon.

Gunstige afloop voor alle betrokkenen

Alle betrokkenen hebben profijt bij het voorgaande scenario. De schuldeisers kunnen het incassotraject afsluiten, de werknemer heeft zijn of haar financiële situatie weer beter onder controle en de werkgever heeft een werknemer die zich weer op het werk kan focussen.

Advies

Gelukkig zal dit voor u als werkgever geen dagelijkse kost zijn. Juist daarom is het verstandig om advies in te winnen. Onze afdeling bedrijfsadvisering heeft ruime ervaring op dit vlak en kan u hierbij, zo nodig in samenwerking met onze advocaten, helpen. Het beste moment om dit te doen is voordat u met een problematische situatie geconfronteerd wordt. Dan immers weet u direct hoe te handelen op het moment dat de situatie zich een keer voordoet. Heeft u een werknemer die reeds in financiële problemen verkeert en wilt u hem of haar helpen, aarzel dan niet om advies bij ons in te winnen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Judith Scholte, bewindvoerder WSNP / insolventies.

Judith Scholte
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?