Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet! 

Het komt voor dat een werknemer twee dienstverbanden heeft. Soms gaat het dan om twee kleine(re) dienstverbanden, maar soms heeft de werknemer naast een fulltime dienstverband ook nog een (bij)baan in het weekend. Twee dienstverbanden kunnen zorgen voor extra belasting voor de werknemer, wat weer een groter risico op uitval met zich meebrengt. Om te voorkomen dat een werknemer te zwaar belast wordt, regelt de Arbeidstijdenwet (“de ATW”) de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers. De ATW heeft tot doel werknemers te beschermen tegen té lange werkdagen. Daarom bevat de ATW regels over hoeveel uur een werknemer mag werken, hoeveel recht hij heeft op pauze of rust en hoeveel nachtarbeid en oproepdiensten de werknemer mag verrichten. De inspectie SWV controleert of werkgevers de ATW naleven. Doen zij dat niet, dan kan de inspectie boetes opleggen die kunnen oplopen tot meer dan € 10.000,=.

ATW rekent per werknemer, niet per dienstverband

In de praktijk blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over de ATW. Werkgevers gaan er vaak van uit dat wanneer zij de werktijden vaststellen binnen de grenzen van de ATW, zij geen risico lopen een boete opgelegd te krijgen. Dit is niet het geval. De inspectie beoordeelt niet per dienstverband of de werktijden voldoen aan de ATW, maar per werknemer. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld twee banen heeft van in totaal 70 uur per week, kan sprake zijn van een schending van de ATW. Zelfs als de werknemer bij iedere werkgever binnen de grenzen van de ATW blijft, kan de combinatie maken dat de ATW wordt geschonden. De inspectie kan in zo’n geval beide werkgevers boetes opleggen.

Samen zoeken naar een oplossing

Als werkgever is het dus zaak in kaart te brengen of werknemers meerdere dienstverbanden hebben, hoeveel uur (en op welk moment) zij dan werken en of de combinatie binnen de grenzen van de ATW blijft. De werkgever is hierbij afhankelijk van de informatie die de werknemer verstrekt. De ATW bepaalt daarom dat de werknemer de werkgever moet informeren als deze naar zijn andere dienstverband(en) vraagt.

Wanneer blijkt dat de ATW wordt overtreden, zal samen met de werknemer naar een oplossing moeten worden gezocht. Gedacht kan worden aan het anders inrichten van de werktijden of het aantal uren naar beneden bijstellen. Maar soms lukt het niet om er met een werknemer uit te komen. In dat geval rest vaak niets anders dan de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen.

Mag een arbeidsovereenkomst ontbonden worden als partijen vastlopen op de ATW?

Dit was ook het geval in een rechtszaak die onlangs diende bij de kantonrechter te Rotterdam. Om het risico op een boete te voorkomen, verzocht een werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer die twee banen had te ontbinden. De werknemer slaagde er niet in de beide banen zodanig in te richten dat de ATW werd nageleefd. De werkgever heeft nog geprobeerd om met de werknemer tot een oplossing te komen maar dat lukte niet. De werkgever wilde daarom de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen. Alhoewel er niets mis was met het functioneren van de werknemer, vond de kantonrechter te Rotterdam toch dat de arbeidsovereenkomst moest eindigen. Van de werkgever kon niet gevergd worden het dienstverband voort te zetten, gelet op het risico op een boete van de inspectie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of andere arbeidsrechtgerelateerde onderwerpen, neem dan contact  op met mr. Merel Aaftink.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Merel Aaftink
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//