Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
MEDEWERKERS VAN A TOT Z
MEDEWERKERS PER SECTIE
MEDEWERKERS PER VESTIGING

  Functie:

 • Advocaat

  Jaar van beëdiging:

 • 2000

  Sectie:

 • Arbeidsrecht
 • Overheidspraktijk

Specialisme:

Ambtenaren recht
Medezeggenschap
(Collectief) ontslag
Disfunctioneren
Arbeidsongeschiktheid
Onrechtmatige concurrentie
Loonsanctie

  Nevenactiviteiten:

 • Deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland
  Lid van het Bestuur van Stichting Random Collision

  Opleiding:

 • Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

  Taal:

 • Engels
 • Frans