Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Als u vooraf niet regelt, bepaalt de wetgever wat er met uw nalatenschap gebeurt. Geeft u zich daar tijdig rekenschap van, dan voert u zelf de regie! Onze (kandidaat-) notarissen stellen samen met u het testament op dat past bij uw wensen. Uiteraard kunnen onze advocaten en notarissen u ook helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap, als bewindvoerder of executeur van een testament.

Vermogensplanning en nalatenschap

Wilt u uw vermogen ook nu al planmatig en fiscaal vriendelijk overdragen aan uw erfgenamen? Met behoud van zeggenschap? Onze gecertificeerde estate planners staan u met raad en daad terzijde. Zij zetten de meest rendabele koers voor u uit en letten proactief op veranderingen en wetgeving, fiscale regelgeving en rechtspraak. De verantwoordelijkheid voor uw vermogen is bij ons in vertrouwde handen. Nu en in de toekomst. Ook als uw persoonlijke omstandigheden veranderen!

Levenstestament

Wat gebeurt er als u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt of wilt nemen? Kan uw partner dan zaken voor u regelen of kunnen anderen dat dan voor u doen? Zijn uw instructies voor een dergelijke situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij uw naasten? En belangrijker nog, kunnen uw naasten ze ook uitvoeren, hebben zij de (juridische) bevoegdheid daartoe? U kunt dit regelen in een levenstestament. In dit document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, legt u vast wie u machtigt om uw zaken te regelen. Vraag ernaar bij uw EPN-notaris!

Besparing van erfbelasting door middel van een testament

In de media (het Tros tv-programma Radar) is enige tijd geleden aandacht besteed aan de heffing van erfbelasting bij de langstlevende echtgenoot. Deze doet zich voor in situaties waarin kinderen die ‘op papier’ erfgenaam zijn, maar hun erfdeel niet kunnen opeisen. De wet regelt dat de langstlevende echtgenoot deze belasting dan moet voorschieten. Dit kan buitengewoon nadelig uitpakken, vooral als het grootste deel van het vermogen bestaat uit de waarde van de eigen woning. In sommige gevallen zal er dan een hypotheek op het huis gevestigd moeten worden om de erfbelasting te kunnen betalen. In enkele gevallen zal het huis zelfs verkocht moeten worden. U kunt deze onwenselijke situatie voor zijn door uw zaken bij leven goed te regelen. Door een goed testament op te stellen, kunt u ervoor zorgen dat uw partner of echtgeno(te)ot na uw overlijden geen erfbelasting verschuldigd is. Hier bestaan verschillende juridische mogelijkheden voor, ook wel bekend als de ‘tweetrapsmaking’ of het ‘flexibele keuzetestament’. Met beide opties kunt u veel geld besparen. Maar voor beide opties geldt ook: er zitten veel haken en ogen aan en de oplossing moet voor 100% op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. Maak een afspraak met één van onze gespecialiseerde notarissen. Om zeker te stellen dat de ander zorgeloos achterblijft en dat er geen vermogen onnodig ‘weglekt’ naar de fiscus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: mevrouw mr. Fleur van de Venne
Friesland: de heer mr. Gerrit Mulder

Meer informatie: Estate planning, Personen- en familierecht

CONTACT Gerrit Mulder
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
GRONINGEN/drenthe Fleur van de Venne