Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kinderen worden goed beschermd door de wet. Als ouder of voogd heeft u niet alleen te maken met rechten, maar ook met (zware) verplichtingen. Voldoet u daar niet aan, dan kan het ouderlijk gezag ter discussie komen te staan. Hier geldt meer dan waar dan ook: voorkomen is beter dan genezen! Door bij een echtscheiding deugdelijke afspraken te maken over het ouderlijk gezag en de omgang met kinderen bijvoorbeeld. Een passend juridisch advies is in dat geval geen kinderwerk, maar vraagt de grootst mogelijke kennis en zorgvuldigheid.

Specialisten in familierecht

Onze specialisten in personen- en familierecht hebben niet alleen de juiste ervaring. Ze beschikken ook over het vereiste inlevings- en onderscheidingsvermogen om discreet maar daadkrachtig op te treden in gevoelige kwesties als ouderschapsrecht, voogdijrecht en omgangsregelingen. Zij zijn thuis in onderwerpen als: – Kinderalimentatie – Adoptie, stiefouderadoptie – Erkenning of ontkenning van het vaderschap – Erkenning door uw partner van uw kind – Co-ouderschap – Naamswijziging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: mevrouw mr. Laura Ahlers
Friesland: mevrouw mr. Laura Ahlers
Groningen: mevrouw mr. Jildou van der Werf
Groningen: mevrouw mr. Annette Kroon

Meer informatie: Personen- en familierecht