Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Waterdichte afspraken

Vrijwel nergens is het maken van waterdichte afspraken zo belangrijk als bij ruimtelijke ordening en bouwprojecten van overheden. Wij adviseren overheden over bestemmingsplannen, structuurplannen, bouwvergunningen of planschade. Dreigen hierover procedures, dan staan wij u bij. Ook adviseren we overheden over gebruikmaking van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, onteigeningsprocedures of grondtransacties, en bij publiek/private samenwerking die zich richt op gebiedsontwikkeling of bouwprojecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen: de heer mr. Rens Snel
Drenthe: mevrouw mr. Ingeborg Wind-Middel
Friesland: de heer mr. Theunis Dankert

Meer informatie: Overheidspraktijk