Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Bijzondere rechtspositie ambtenaren

Ambtenaren genieten op dit moment nog een bijzondere rechtspositie. Daar zijn waterdichte afspraken voor nodig, die zowel u als werkgever als uw werknemers een goede juridische uitgangspositie bieden. Neem het zekere voor het onzekere. Win juridisch advies in als u arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en specifieke reglementen opstelt. Binnen onze sectie arbeidsrecht hebben meerdere juristen zich gespecialiseerd in ambtenarenrecht. Mede door hun expertise, zorgt u voor een goede balans in de werkgevers- en werknemersbelangen.

Juridische bijstand bij arbeidsconflicten

Naast deze adviesrol op de achtergrond, treden onze specialisten in ambtenarenrecht desgewenst op de voorgrond. Zij begeleiden u bij  uiteenlopende arbeidsvraagstukken als afvloeiingsregelingen, schorsing en ontslag, collectief ontslag en situaties rond gelijke behandeling, discriminatie of intimidatie. Wij staan zowel overheidsinstanties bij als ambtenaren. Wij streven er altijd naar partijen bij elkaar brengen. Is de kloof niet te overbruggen en komt het tot procederen, dan kunt u erop vertrouwen dat wij opkomen voor uw belangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Jochem Frons
Friesland: de heer mr. Joost Funke
Groningen: de heer mr. Jochem Frons
Meer informatie: Arbeidsrecht