Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Complexe regelgeving

De overheid is een prominente zakelijke opdrachtgever. U legt wegen en trottoirs aan, u besteedt het onderhoud aan publieke parken en gebouwen uit, u beheert de openbare ruimte. Bij het aangaan van relaties met private bedrijven hebt u rekening te houden met steeds meer regels, voorwaarden en beperkingen. In Nederlands bestek, in Europees bestek.

Thuis in aanbestedingsprocedures

Onze juristen zijn volledig ingevoerd in de Europese en Nederlandse regelgeving rond aanbesteding en plaveien voor u de weg met een goed doortimmerd juridisch advies. Denk hierbij aan juridische begeleiding bij alle deelaspecten van aanbestedingsprocedures. Welke procedures verdienen in welke situatie de voorkeur? Hoe bewaakt u de termijn bij een aanbesteding? Welke aanbieder kiest u en hoe gaat u adequaat om met bezwaren van afgewezen aanbieders? U krijgt van ons het enige juiste juridische antwoord op al uw vragen rond aanbesteding.

Regelgeving rond overheidssteun

Wij hebben veel kennis en ervaring opgebouwd met adviseren en procederen over de naleving van Europese regels met betrekking tot overheidssteun. Zijn uw activiteiten wel in overeenstemming met die regels? In welke mate is overheidssteun aan bepaalde activiteiten geoorloofd? Of hoe kan een activiteit zo worden ingericht, dat het optreden van de overheid in overeenstemming blijft met de regels? Wij dienen u met overtuiging van juridisch advies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer mr. Theunis Dankert

Meer informatie: Mededingingsrecht, Europees recht, intellectueel eigendomsrecht, Overheidspraktijk

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Theunis Dankert