Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Overheid steeds kritischer benaderd

De overheid verandert mee met de maatschappij. De betrekkingen tussen overheden en bedrijven of particulieren worden steeds vaker in de juridische sfeer getrokken. Particulieren en belangenorganisaties doen steeds vaker een beroep op de WOB. Besluiten worden aangevochten, Europese regelgeving beïnvloedt de vrijheid van handelen en het optreden van de overheid als contractspartij wordt steeds kritischer benaderd. Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring in het adviseren van overheden als deelnemers aan het rechtsverkeer. Als huisadvocaat van een aantal grotere overheden en semi-overheden in het noorden zijn wij goed bekend met de complexiteit van het bestuursrecht. Daarnaast zijn we thuis in de vaak complexe privaatrechtelijke problematiek van overheden. Hiernaast vindt u de meest voorkomende onderwerpen waarvoor Trip Advocaten & Notarissen door overheden ingeschakeld wordt.

U vindt hier meer informatie over:

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
RODERICK BERGSMA