Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Zijn er aandeelhouders betrokken bij uw onderneming? Dan geeft u met een solide juridische constructie een professioneel bewijs van vertrouwen af. Onze advocaten en notarissen bieden ondersteuning op maat als u de betrekkingen met uw aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst wilt vastleggen. Dreigt er een conflict met uw aandeelhouders? Dan adviseren wij over het voorkómen van escalatie, zodat de rust kan worden bewaard. Want dat draagt bij aan de continuïteit van uw onderneming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Roderick Bergsma
Friesland: de heer mr. Gerrit Mulder
Groningen: de heer mr. Ate Bijlsma

Meer informatie: Ondernemingsrecht