Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Heeft uw organisatie of instelling onroerend goed in bezit? Of huurt u bedrijfsruimte(n)? De gespecialiseerde advocaten en notarissen van onze sectie vastgoed kunnen u als geen ander adviseren over bedrijfsmatig vastgoed. Bij huur of verhuur, koop of verkoop, en bij onenigheid tussen huurder en verhuurder of koper en verkoper. Wij garanderen de juiste uitvoering van alle juridische en wettelijke formaliteiten. Bij bouw- en verbouwplannen, problemen rond bestemmingsplannen en het opstellen van overeenkomsten kunt u rekenen op adequate, resultaatgerichte juridische ondersteuning. Dreigen er conflicten of juridische geschillen? Met de gemeente, bijvoorbeeld, of met de architect, de aannemer of de makelaar? Wij helpen u te voorkomen dat het tot een geschil komt. Maar als dat toch gebeurt, staan wij voor u op de bres.

Juridisch advies bij financieringsstructuren

Bij projectontwikkeling adviseren wij u over financieringsstructuren, turnkey koopovereenkomsten, sale-and-leaseback constructies, horizontale en verticale eigendomsconstructies, investeringstransacties en andere juridische en fiscale kwesties rond vastgoed.

Juridische bijstand bij huurovereenkomsten en -geschillen

Als u bedrijfsruimte (ver(huurt of woonruimte verhuurt, kunt u misverstanden, teleurstellingen, onenigheid en schade voorkomen door vooraf onze huurrechtspecialisten in te schakelen. Zij dienen u van advies als u overeenkomsten wilt opstellen of ondertekenen. Daarnaast verdedigen zij uw belangen als er geschillen ontstaan over het huurcontract, de huurpenningen, het onderhoud en de onderhoudsplicht, of over overlast, schade of verbouwing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Roderick Bergsma
Friesland: de heer mr. Gerrit Mulder
Groningen: de heer mr. Jaap-Jan Plas

Meer informatie: Huurrecht, Vastgoed en civiel bouwrecht, Vastgoedrecht