Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Heeft uw organisatie medewerkers in dienst of gaat u die in dienst nemen? Zorg er dan voor dat alles goed geregeld is. Wij adviseren u over passende arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden. Bij arbeidsrechtelijke kwesties als functioneringsproblemen, verzuim- en re-integratiesituaties, arbeidsconflicten en ontslag fungeren onze juristen als klankbord voor uw HR-mensen.

Juridische begeleiding bij reorganisaties en collectief ontslag

Vanuit onze ervaring met zeer uiteenlopende situaties bij overheden, kunnen wij u helpen bij reorganisaties of situaties waarin collectief ontslag onvermijdbaar is. Hebben uw medewerkers de status van ambtenaar? Dan is het goed te weten dat een aantal van onze juristen zich heeft gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.

Letsel- en loonschade advocaten

Lijdt u schade door letsel van een van uw medewerkers? Onze specialisten letsel- en loonschade adviseren u over het aansprakelijkheid stellen van de veroorzaker van de schade. Wilt u loonderving verhalen op een derde partij die verantwoordelijk is voor langdurig verzuim van één van uw mensen? Wij zoeken het voor u uit en doen wat nodig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Jochem Frons
Friesland: de heer mr. Joost Funke
Groningen: de heer mr. Jochem Frons

Meer informatie: Arbeidsrecht