Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Uw doelstellingen, de aard van de besluitvormingsprocessen, de financiële belangen; allemaal factoren die invloed hebben op de juridische structuur die u voor uw organisatie kiest. Er zijn misschien haken en ogen waar u zelf niet aan denkt. Onze juridisch adviseurs doen dat wel. Met als doel: een optimale inrichting van uw organisatie. Wij adviseren u over: – De te kiezen rechtsvorm – Inrichting van de bestuurlijke organisatie – Opstellen van statuten en reglementen

Juridisch advies bij aansprakelijkheidsvraagstukken

Bent u actief als bestuurder of commissaris? Vertrouw op onze goed onderbouwde juridische adviezen bij aansprakelijkheidsvraagstukken. Zij stellen u in staat optimaal invulling te geven aan uw rol en verantwoordelijkheden en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico’s voor te blijven. Mocht u toch aansprakelijk worden gesteld, dan gaan wij voor u door het vuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. Roderick Bergsma
Friesland: de heer mr. Kanter Breuker
Groningen: de heer mr. Ate Bijlsma

Meer informatie: Ondernemingsrecht