Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Vrijwillige en executoriale veilingen

Ons kantoor organiseert geregeld veilingen van onroerend goed, zowel vrijwillig als executoriaal. De veilingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk, ook voor particulieren. Heeft u interesse in de aankoop van een registergoed op de veiling, of wilt u een registergoed via de veiling verkopen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aanspreekpunt voor executieverkopen

Wij hebben een team van veilingspecialisten. Zij handelen zorgvuldig, oplossingsgericht en met oog voor de belangen van de betrokken partijen. Ons kantoor verzorgt veilingen van registergoederen in het hele land, maar voornamelijk in Noord-Nederland. Voor veel banken en financiële instellingen zijn wij het vaste aanspreekpunt voor executieverkopen in Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel. Trip Advocaten & Notarissen is de regionale marktleider in veilingopdrachten. De meeste veilingen vinden plaats via de regioveiling. Zo zijn er de Friese Vastgoedveiling, de Noordelijke Vastgoedveiling en de Vastgoedveiling IJssel/Drenthe. Ook veilingen buiten deze regio’s worden door ons kantoor in behandeling genomen.

Meer weten?

Friesland (kantoor Leeuwarden): de heer Johan Boiten, telefoon 058-2347336.
Groningen en Drenthe (kantoor Groningen): de heer Frank Roelink, telefoon 050-5997999.

Op de volgende data zullen veilingen worden gehouden.

De Noordelijke Vastgoedveiling:
– 26 januari 2017
– 16 februari 2017
– 23 maart 2017
– 20 april 2017
– 18 mei 2017
– 22 juni 2017
– 20 juli 2017
– 21 september 2017
– 19 oktober 2017
– 23 november 2017
– 21 december 2017

Vastgoedveiling Friesland: 
– 15 februari 2017
– 12 april 2017
– 14 juni 2017
– 13 september 2017
– 1 november 2017
– 13 december 2017

Vastgoedveiling IJssel/Drenthe:
– 31 januari 2017
– 18 april 2017
– 6 juni 2017
– 4 juli 2017
– 5 september 2017
– 17 oktober 2017
– 5 december 2017

Potentiële bieder?

Wilt u als potentiële bieder deelnemen aan één van onze veilingen? Dan is het van groot belang dat u zich goed informeert over de gang van zaken rond veilingen en over de risico’s en kosten. Meer informatie vindt u onder meer op www.veilingbiljet.nl onder ‘Informatie’.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
FRIDJOF VAN DALEN
VEILINGEN