Incasso debiteuren, regel het goed!

Wat kunt u doen als afnemers niet betalen?

Afnemers die hun facturen niet voldoen. Debiteuren die hun verplichtingen niet nakomen. Alle bedrijven kunnen hier helaas mee te maken krijgen. Soms is de schade aanzienlijk. Maar zelfs als het om relatief kleine bedragen gaat, wilt u deze schade natuurlijk liever voorkomen. Met wat voor soort schade kunt u te maken krijgen en hoe kunt u die schade verhalen of zelfs voorkomen?

1.         Vertragingsschade

U kunt schade lijden door vertraagde betaling. Er staat in dat geval minder geld op uw rekening of misschien staat u zelfs rood. Anders gezegd: u kunt niet beschikken over geld waar u recht op heeft. In dat geval kunt u een rentevergoeding vorderen bij uw debiteur. Het rentepercentage van zo’n vordering is voor een groot deel wettelijk geregeld. Voor consumenten geldt dan de wettelijke rente en voor handelsrelaties geldt de wettelijke handelsrente. Maar u kunt ook van deze wettelijke tarieven afwijken. Dat moet u dan wel goed vastleggen in uw algemene voorwaarden. Houdt u hier dus rekening mee bij het opstellen van contracten en de algemene voorwaarden.

2.         Buitengerechtelijke incassokosten

Om openstaande facturen te innen maakt u al allerlei kosten. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van herinneringen en aanmaningen. Misschien moet u de vordering zelfs uit handen geven aan een incassobureau. Ook daar zijn weer kosten mee gemoeid. Deze kosten wilt u uiteraard ook terugzien van de wanbetaler. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen een vordering op een particulier en een vordering op een bedrijf. Het bedrag dat u aan incassokosten mag verhalen is wettelijk vastgelegd en wordt bepaald volgens een zogenaamde staffelmethode. Bij een vordering op een bedrijf kunt u eventueel afwijken van deze staffel. Maar dan moet u wel andere afspraken hebben gemaakt. Zo kunt u bijvoorbeeld overeenkomen dat de daadwerkelijk gemaakte incassokosten worden vergoed.

Bij een vordering op een particulier kunt u niet afwijken van deze staffel. Voor particulieren geldt bovendien dat u eerst een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ moet sturen voordat de incassokosten verschuldigd zijn. In deze brief moet u melden dat, indien niet binnen veertien dagen wordt betaald, de incassokosten verschuldigd zullen zijn.

3.         Proceskosten

Nu kan het zijn dat nog steeds niet is betaald. Om uw debiteur te dwingen te betalen, heeft u een vonnis nodig om een deurwaarder  ‘op pad te laten gaan’.  Om een vonnis van de rechtbank te krijgen, moet u  een procedure beginnen en daarvoor een dagvaarding laten uitbrengen. De kosten van een procedure kunnen behoorlijk oplopen. Denkt u hierbij aan de kosten van de advocaat, de kosten van de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding en de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van de zaak (griffierechten). Deze kosten zult u zelf vooraf moeten betalen. In het vonnis zal de rechtbank bepalen dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de deurwaarder en de griffierechten moet betalen aan de andere partij. Voor de kosten van de advocaat ligt dat anders. De vergoeding daarvan wordt aan de hand van een puntenstelsel bepaald. Dat betekent dat meestal slechts een deel van de advocaatkosten wordt vergoed. U kunt echter in uw algemene voorwaarden opnemen dat een debiteur verplicht is om alle daadwerkelijk gemaakte proceskosten te vergoeden. Indien u dit in de procedure direct goed onderbouwt, kan de rechter dit meenemen in zijn oordeel.

Bij particuliere debiteuren staat de rechter deze verplichting van een hogere vergoeding vaak niet toe. Ook om die reden is het natuurlijk beter om het ontstaan van dit soort schade te voorkomen, bijvoorbeeld door uw algemene voorwaarden aan te passen. Onze specialisten adviseren u graag hoe u dit het beste kunt regelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de collega’s van de sectie Ondernemingsrecht

 

|