Bijzondere ketensamenwerking

SAMENWERKING MET KADASTER EN GRONINGEN SEAPORTS BIJ VASTGOEDTRANSACTIE

Het verzelfstandigen van een havenbedrijf is geen alledaagse gebeurtenis. Ook in termen van de vastgoedtransactie. Vorig jaar werd het havenbedrijf Groningen Seaports verzelfstandigd. In dat kader zijn alle havengebieden van het Havenschap ingebracht in Groningen Seaports NV. Deze transactie kon tot stand komen dankzij een bijzondere samenwerking tussen Trip Advocaten & Notarissen, het Kadaster en Groningen Seaports, in de vorm van ‘ketenintegratie’. In deze bijlage kunt lezen hoe deze klus naar tevredenheid van alle stakeholders is geklaard. Hieruit blijkt eens te meer dat ketensamenwerking onmisbaar is bij het afwikkelen van grote en complexe vastgoedtransacties (overdracht, erfpacht of hypotheek). Bovendien kan een aanzienlijke besparing op de kadastrale kosten worden gerealiseerd door te werken met depotlijsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mr. Jaap-Jan Plas

|