Erfpacht in nieuw jasje

Erfpacht gemeente Leek biedt kopers vrijheid én duidelijkheid

Op 12 september 2014 heeft de gemeente Leek voor het eerst een bouwkavel in erfpacht uitgegeven. De gemeente heeft deze mogelijkheid in juli 2014 gecreëerd om de woningbouw verder te stimuleren. Met de Leekster erfpachtvariant wordt het makkelijker om in de gemeente Leek een nieuwe woning te kopen. Zo kunnen de maandelijkse woonlasten dankzij de erfpacht tot wel 10% lager liggen.

Trip Advocaten & Notarissen, heeft de gemeente geadviseerd over de erfpachtvoorwaarden. “De Leekster erfpachtvariant is redelijk uniek. De erfpachtvoorwaarden geven de koper veel vrijheid, maar tegelijkertijd ook veel zekerheid”, aldus Trip. “De manier waarop de hoogte van de canon, zeg maar ‘de huur’ voor de grond, wordt bepaald, is voor de gehele periode duidelijk vastgelegd. Ook mag de erfpachter het kavel altijd kopen, tegen een vooraf bekende prijs. Dit geeft zekerheid.”

De gemeente Leek wil met de Leekster erfpachtvariant het wonen in de gemeente  nog aantrekkelijker maken, voor zowel starters, doorstromers als senioren die een nieuwbouwwoning willen kopen. Erfpacht is mogelijk bij alle woningbouwkavels die door de gemeente Leek worden uitgegeven.

De erfpachtvoorwaarden zijn gunstig voor de koper. Zo is de erfpachtcanon voor twintig jaar vastgezet tegen een gunstig tarief. Daarna wordt de canon iedere tien jaar aangepast op basis van de renteontwikkeling van langlopende staatsleningen. De grondwaarde waarover de canon wordt berekend blijft dertig jaar gelijk en wordt ná die dertig jaar jaarlijks met slechts 2% geïndexeerd. De erfpachtvoorwaarden zijn getoetst door de Belastingdienst, zodat de aftrekbaarheid van de canon is gewaarborgd. Als de erfpachter na de bouw van de woning de grond alsnog koopt, krijgt hij of zij één jaar canon terug.

De Leekster erfpachtvariant kent volgens Trip niet de nadelen die aan traditionele erfpacht kleven, maar biedt juist duidelijkheid én zekerheid. “Bovendien is de woning ook met erfpacht goed verkoopbaar, omdat de waarde van de grond bekend is en de erfpachtvoorwaarden duidelijk zijn. Met recht kan worden vastgesteld dat deze moderne algemene erfpachtvoorwaarden helemaal ‘anno 2014’ zijn.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met notaris mr. Jaap Jan Plas

|