Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Valsheid in geschrift

Valsheid in geschrift is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.  Valsheid in geschrift is, kort gezegd, het vervalsen van een document of het gebruik maken van een vervalst document, met de bedoeling een ander te misleiden. Valsheid in geschrift kan zowel betrekking hebben op fysieke als op digitale documenten.

 

Veelvoorkomend delict

Het openbaar ministerie kiest er veelvuldig voor om verdachten te vervolgen voor valsheid in geschrift, ook in onderzoeken die primair gaan om andere typen delicten (zoals milieudelicten, faillissementsfraude of belastingfraude). Dat komt doordat valsheid in geschrift door het openbaar ministerie wordt gezien als een delict dat relatief gemakkelijk te bewijzen is. Wanneer het openbaar ministerie namelijk een of meerdere onjuiste gegevens tegenkomt in de administratie van een verdachte – en in fraudeonderzoeken worden vaak grote hoeveelheden documenten in beslag genomen – dan trekt het openbaar ministerie als snel de conclusie dat er sprake is van (een verdenking van) valsheid in geschrift.

 

Maximale straf

Valsheid in geschrift wordt bestraft met een maximale gevangenisstraf van zes jaar, of met een geldboete. In beginsel bedraagt de maximale geldboete € 87.000. Wanneer de verdachte een bedrijf is, kan de maximale boete onder omstandigheden zelfs oplopen tot tien procent van de jaaromzet van de betreffende rechtspersoon.

 

Rechtsbijstand

Indien u, of uw onderneming, verdacht wordt van valsheid in geschrift, is het van groot belang om van begin af aan een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Op die manier kunnen de ingrijpende gevolgen van het strafrechtelijk onderzoek zo veel mogelijk worden ingeperkt.

Onze strafrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het economisch strafrecht, en hebben ruime ervaring met omvangrijke fraudeonderzoeken naar (onder andere) valsheid in geschrift. Onze advocaten hanteren een praktische en proactieve benadering. Zij stellen direct een onderzoek in naar de verweren die namens u gevoerd kunnen worden. Een voorbeeld van een mogelijk verweer is dat u niet de intentie had om een ander te misleiden, maar dat het zogenaamde “valse” gegeven simpelweg een vergissing was.

Van begin af aan brengen onze advocaten uw kant van het verhaal bij het openbaar ministerie onder de aandacht. Dit veelal met als doel om ervoor te zorgen dat het openbaar ministerie de zaak seponeert of, indien een sepot niet haalbaar is, met als doel om een transactie overeen te komen en zo verdere vervolging te voorkomen.

 

Contact

Wordt u, of uw onderneming, verdacht van valsheid in geschrift? Of heeft u een vraag over valsheid in geschrift? Neem dan contact op met Peter Koops (telefoonnummer: 06 57 44 14 65, e-mailadres: p.koops@triplaw.nl) of Jurian van Galen (telefoonnummer: 06 55 00 21 33, e-mailadres: j.vangalen@triplaw.nl).