Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Soms komen mensen om wat voor reden dan ook in de financiële problemen. Uw werk, gezin en sociale leven heeft hier zwaar onder te lijden. U probeert het eerst zelf te regelen, maar dat lukt niet altijd. In eerste instantie kunt u bij uw gemeente aankloppen, maar met name in complexe gevallen kunnen zij u niet altijd verder helpen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een onderneming, een koopwoning of schulden bij het CJIB. U kunt bij ons terecht voor schuldhulpverlening. U heeft bij ons één contactpersoon, die u adequaat en vakkundig helpt, zodat we snel kunnen schakelen en er geen kostbare tijd verloren gaat. U wilt immers dat uw problemen zo snel mogelijk worden opgelost.

Met vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden is Trip Advocaten & Notarissen in de drie noordelijke provincies vertegenwoordigd bij de rechtbank Noord-Nederland op het gebied van Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP). Ook op het gebied van schulden regelen in het minnelijk traject is Trip Advocaten & Notarissen de juiste partner voor het aanpakken van uw problematische schulden.

Ik heb schulden, wat nu?

Soms kunnen in een eerder stadium namelijk al financiële problemen worden verholpen, opgelost of gerepareerd. Misschien kent u iemand die u financieel kan helpen door een bedrag ter beschikking te stellen? Te denken valt aan vrienden, familie of uw werkgever. Wij kunnen voor u toetsen met welk bedrag u een goede kans maakt uw schulden af te kopen tegen finale kwijting, zodat u daarna weer een schuldenvrije toekomst heeft.

Lukt het niet een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen? Ligt er beslag op uw inkomen of dreigt een uithuiszetting? Financiële problemen kennen vele oorzaken en hebben vaak ingrijpende gevolgen, zowel op financieel vlak als op uw persoonlijke situatie. U probeert tot een oplossing met uw schuldeisers te komen, maar die weigeren iedere vorm van medewerking.

Helaas hebben veel mensen problematische schulden en wordt pas na jaren de juiste oplossing gevonden. Mensen raken verstrikt in een web van hulpverleners, loonbeslagen en worden op deze manier soms meer dan vijf jaar achtervolgd door schulden. U zoekt naar een snelle en adequate oplossing voor uw schulden, middels een minnelijke regeling (schuldenregeling) met de crediteuren, ofwel middels de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (ook wel bekend als WSNP).

Bijzondere situaties

Wilt u uw onderneming (met schulden) beëindigen? Dreigt er een uithuiszetting? Ligt er een beslag waardoor u in alle redelijkheid geen regelingen meer kunt treffen? Ook bij deze problemen kunnen wij u helpen en ook voor deze procedures kan gefinancierde rechtsbijstand mogelijk zijn.

Onze expertise ligt zowel op het gebied van schuldhulpverlening voor particulieren als voor (ex-)ondernemers met problematische schulden..

Iedere situatie is uniek. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij na een inventariserend gesprek een advies op maat aan u kunnen uitbrengen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:

Christian Glas
Marieke Steensma
Judith Scholte
Marloes Koning