Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
VERDACHT VAN EEN ECONOMISCH DELICT?

Wat begint als een standaard belastingcontrole kan ineens leiden tot een strafrechtelijke verdenking van belastingontduiking. Door een ongelukkige aankoop of transactie kan justitie u zomaar op de korrel nemen als verdachte van heling of witwaspraktijken. Onze specialisten in Financieel, Economisch en Fiscaal strafrecht staan naast en achter u als u in negatieve zin in aanraking komt met de fiscus, de FIOD, de Milieupolitie, de SIOD of het Openbaar Ministerie. Wij staan u bij in de volgende situaties:
– Boekenonderzoek door de fiscus,
– Inval van de FIOD,
– Controle door de Milieupolitie,
– Onderzoek van de SIOD,
– Dagvaarding van het Openbaar Ministerie.

Het financieel, economisch en fiscaal strafrecht bestaat uit een combinatie van financieel recht, strafrecht en bestuursrecht. U kunt naast het Openbaar Ministerie tevens in aanraking komen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), welke als toezichthouders belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving van bepalingen van de financiële- wet en regelgeving. Indien u met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) in aanraking komt, moet u onder andere denken aan handhaving door middel van een aanwijzing, last onder dwangsom of bestuurlijke boete.

WED, AWR, Awb en Wetboek van Strafrecht

Financieel, economisch en fiscaal strafrecht houdt verband met delicten als:
– verdenking van overtreding van de wettelijke regelingen die staan genoemd in de Wet op de economische delicten (WED);
– verdenkingen van valsheid in geschrifte, oplichting, bedrieglijke bankbreuk en witwassen;
– verdenkingen van overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR);
– boeteoplegging door de overheid via de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Snel reageren

De beginfase van een strafrechtelijk onderzoek is essentieel voor het verdere verloop van uw zaak. Wij weten welke rechten u of uw onderneming als verdachte heeft en het is onze taak om u daar zo snel mogelijk op te wijzen. Onze advocaten staan u tijdens het hele onderzoek bij: vanaf de opsporingsfase door politie en justitie tot en met de zitting bij de rechter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer mr. Peter Koops

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Peter Koops