Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Goed pensioen niet vanzelfsprekend

De (fiscale) wet- en regelgeving rond pensioenen is in de afgelopen jaren flink veranderd. Ook in de komende jaren worden belangrijke wijzigingen in het pensioenstelsel verwacht. Mede daarom is steeds belangrijker om een goed pensioen te regelen als arbeidsvoorwaarde.
De laatste tijd komt het steeds meer voor dat pensioenfondsen en werkgevers niet meer aan hun verplichtingen (kunnen) voldoen. Wat kunt u in zo’n geval doen, als pensioenfonds of werkgever, of als werknemer?

Niet iedereen weet dat het voor veel bedrijven verplicht is om aangesloten te zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. Niet aangesloten zijn bij zo’n verplicht fonds kan vervelende gevolgen hebben. Nogal wat bedrijven hebben in de afgelopen jaren met terugwerkende kracht premies moeten betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

JURIDISCHE ADVIEZEN ROND PENSIOEN

Het pensioenrecht is complex. Naast de hierboven genoemde vragen kunnen zich veel andere vragen en problemen voordoen. U kunt dan denken aan:

 • het (eenzijdig) wijzigen van een pensioenregeling;
 • het nakomen van de tussen de werkgever en de werknemer gemaakte afspraken;
 • de nakoming van het pensioenreglement;
 • het opstellen en beoordelen van pensioengerelateerde stukken (onder andere startbrieven, het pensioenreglement, etc.);
 • adviezen rond de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het eventueel verkrijgen van vrijstelling daarvan;
 • fiscale problemen rond pensioen;
 • vervroeging en uitstel van de pensioendatum;
 • problemen rondom indexatie;
 • het pensioen van de DGA.

Wij staan u bij al deze kwesties graag bij.
Onze pensioenrechtspecialisten zijn aangesloten bij de PensionLawyers Association.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Friesland: mevrouw mr. Femke Westra
Groningen/Drenthe: de heer mr. Jochem Frons

CONTACT Femke Westra
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
DRENTHE / GRONINGEN Jochem Frons