Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Goed pensioen niet vanzelfsprekend

De (fiscale) wet- en regelgeving rond pensioenen is in de afgelopen jaren flink veranderd. Ook in de komende jaren worden belangrijke wijzigingen in het pensioenstelsel verwacht. Mede daarom is steeds belangrijker om een goed pensioen te regelen als arbeidsvoorwaarde.
De laatste tijd komt het steeds meer voor dat pensioenfondsen en werkgevers niet meer aan hun verplichtingen (kunnen) voldoen. Wat kunt u in zo’n geval doen, als pensioenfonds of werkgever, of als werknemer?

Niet iedereen weet dat het voor veel bedrijven verplicht is om aangesloten te zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. Niet aangesloten zijn bij zo’n verplicht fonds kan vervelende gevolgen hebben. Nogal wat bedrijven hebben in de afgelopen jaren met terugwerkende kracht premies moeten betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

JURIDISCHE ADVIEZEN ROND PENSIOEN

Het pensioenrecht is complex. Naast de hierboven genoemde vragen kunnen zich veel andere vragen en problemen voordoen. U kunt dan denken aan:

 • het (eenzijdig) wijzigen van een pensioenregeling;
 • het nakomen van de tussen de werkgever en de werknemer gemaakte afspraken;
 • de nakoming van het pensioenreglement;
 • het opstellen en beoordelen van pensioengerelateerde stukken (onder andere startbrieven, het pensioenreglement, etc.);
 • adviezen rond de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het eventueel verkrijgen van vrijstelling daarvan;
 • fiscale problemen rond pensioen;
 • vervroeging en uitstel van de pensioendatum;
 • problemen rondom indexatie;
 • het pensioen van de DGA.

Wij staan u bij al deze kwesties graag bij.
Onze pensioenrechtspecialisten zijn aangesloten bij de PensionLawyers Association.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Friesland: mevrouw mr. Femke Westra
Groningen/Drenthe: de heer mr. Jochem Frons

CONTACT Femke Westra
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
DRENTHE / GRONINGEN Jochem Frons