Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
WOUD AAN REGELGEVING ROND MILIEU

Kan mijn bedrijf aansprakelijk worden gesteld bij bodemverontreiniging? Kan ik afvalstoffen zomaar exporteren? Hoe ben ik verzekerd tegen milieuschade? Laat u adviseren door de juristen van onze sectie Milieurecht. Want aan de strenge wet- en regelgeving, voor een groot deel afkomstig uit Bussel, valt niet te morrelen. Ook niet ‘per ongeluk’.

Snel handelen

Onze sectie Milieurecht is sterk verweven met onze sectie Vastgoed- en Civiel Bouwrecht. Wij brengen juridisch advies uit aan (project)ontwikkelaars, overheden, grondeigenaren, (onder)aannemers, architecten en belanghebbenden in het woud van regelgeving. U kunt hierbij denken aan handhaving van milieuvergunningen en bouwstoffenbesluiten, aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging, maar ook verzekeringsaspecten bij milieuschade. Doordat de lijnen in onze organisatie kort zijn, kunnen we snel handelen. Bij slepende procedures is niemand gebaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen: de heer mr. Rens Snel
Drenthe: mevrouw mr. Unique Pellekaan
Friesland: de heer mr. Elmer van der Kamp

Meer informatie: Vastgoed en civiel bouwrecht