Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
KENNIS VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Als zorginstelling, ziekenhuis of zorgverzekeraar moet u rekening houden met voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Maar ook met verschil van inzicht met uw cliënten en hun familieleden en met mogelijke claims. Wij nemen de juridische aspecten voor onze rekening, zodat u zich kunt concentreren op de kwaliteit van de zorg.

“Bij de oprichting van onze maatschap hebben de advocaten van Trip alle juridische details perfect voor ons ingevuld, objectief en met kennis van binnenuit.”

Wij adviseren u bij het aangaan van samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld binnen een maatschap. Ook bij andere kwesties kunnen gezondheidsrechtelijke zaken belangrijk zijn. Bij mededingingskwesties en aanbestedingen bijvoorbeeld, gelden specifieke wetten en regels van de ACM en de NZa. Schending daarvan kan tot substantiële administratieve boetes leiden. Maar met de juiste kennis is met samenwerking juist weer veel winst te behalen. Hier zetten wij ons graag voor in.

Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Onze specialisten hebben veel ervaring met contractering, waarbij zorgspecifieke aspecten een rol spelen. Maar ook met de ontbinding van arbeidsovereenkomsten via het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en het voeren van tuchtrechtelijke procedures. Dit vereist een specifieke aanpak en kennis van zaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: mevrouw mr. Lineke Voorintholt
Friesland: de heer mr. Kanter Breuker

CONTACT Kanter Breuker
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
GRONINGEN/DRENTHE Lineke Voorintholt