Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
HULP BIJ AFWIKKELEN VAN EEN ERFENIS

Het komt steeds vaker voor dat nabestaanden bij de afwikkeling van een erfenis juridisch advies nodig hebben. Als gespecialiseerde erfrechtadvocaten geven wij objectief antwoord op de vraag wie de rechtmatige erfgenamen zijn en waar u als zodanig recht op hebt. Het erfrecht is ingewikkeld genoeg om een professioneel advies in te winnen. Wij bieden juridische ondersteuning bij uw rol als executeur van een nalatenschap, de betaling van legaten, of problemen bij verkoop van een ouderlijke woning. Wij kunnen de belangen van één van de erfgenamen behartigen, maar ook optreden als onpartijdige mediator.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe/Groningen/Friesland: mevrouw mr. Annette Kroon-Jongbloed
Drenthe/Groningen/Friesland: mevrouw mr. Jildou van der Werf

VOORKOM PROBLEMEN MET EEN GOED TESTAMENT

Met een goed en actueel testament voorkomt u problemen bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Daarnaast is met een testament in te spelen op de meest recente fiscale regels, waardoor er vaak ook minder belasting hoeft te worden betaald. Als u nog geen testament heeft of al een tijd geleden een testament heeft gemaakt, is het raadzaam om eens contact op te nemen met een van onze EPN gecertificeerde estate planners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: