Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
HEEFT U DE KLEINE LETTERTJES GELEZEN?

Wie betaalt de schade? Meestal komt u er wel uit, met uw verzekeringsmaatschappij. Maar niet altijd. Soms blijven verzekeraars elkaar de bal toespelen. Niet zelden is uw polis voor tweeërlei uitleg vatbaar. Een gericht juridisch advies en actieve juridische ondersteuning kunnen de weegschaal naar de juiste kant doen uitslaan. Aansprakelijkheidsverzekeringen, opstalverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen; onze specialisten op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht kunnen u helpen als u in de problemen komt. Ze brengen de zaken in kaart en nemen de juiste stappen om het optimale resultaat te boeken. Ze weten hoe met aansprakelijkstelling moet worden omgegaan, hoe ze de (immateriële) schade moeten berekenen en ze kunnen u bijstaan als het tot een procedure komt. Onze specialisten in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht staan naast u en achter u.

Advies aan verzekeraars

Ook tussen verzekeraars onderling kan onduidelijkheid of onenigheid over aansprakelijkheid bestaan. Onze sectie adviseert niet alleen privépersonen, maar ook organisaties die van verzekeren en schade-expertises hun werk hebben gemaakt.

Procesrecht

Wie moet u bij schade aanspreken? Welke wegen zijn er om een geschil buiten de rechtbank om op te lossen? Wanneer moet ik een procedure starten en hoe lang gaat het duren? Hoe liggen mijn kansen en wie draait erop voor de kosten? U kunt met alle denkbare vragen bij onze sectie terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer mr.dr.drs. Mert Kremer

Meer informatie: Letselschade

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
CONTACT Mert Kremer