Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Onze advocaten en notarissen doen hun werk vanuit een grote maatschappelijke en lokale verantwoordelijkheid. Dat komt tot uiting in tal van persoonlijke initiatieven. Daarnaast dragen we ons groepsinitiatief op handen: onze actieve inzet voor de doelstellingen van Stichting Jarige Job. Op 16 januari 2013 hebben wij hier een overeenkomst voor getekend. Samen committeren we ons aan de missie van de Werkgroep Noord van Stichting Jarige Job.

Werkgroep Noord zorgt dat de kinderen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waarvan ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank, op hun verjaardag niet vergeten worden. Heel belangrijk, vinden wij. Want kinderen die zelfs hun verjaardag niet kunnen vieren, komen snel in een sociaal-maatschappelijk isolement terecht. Stichting Jarige Job kan jaarlijks rekenen op een financiële bijdrage van ons kantoor. Maar we vinden het minstens zo belangrijk dat we ons ook actief inzetten voor deze Stichting. We organiseren elk jaar een benefietactie, waarmee we het werk van de stichting onder de aandacht brengen en geld inzamelen. Daarnaast is het belangrijk om voorlichting te geven. Niet alleen op scholen, om kinderen bewust te laten worden van de verdeeldheid tussen arm en rijk, maar ook op serviceclubs, sportclubs en andere verenigingen die graag iets willen doen voor het goede doel.

Onze medewerkers mr. Katrina Suls en Astrid van der Boogh zetten zich hiervoor in. Wilt u meer informatie over Werkgroep Noord? Mail dan gerust naar regionoord@stichtingjarigejob.nl. Uiteraard kunt u de stichting ook financieel steunen door een bedrag over te maken op Trip, notariaat Groningen, Kwaliteitsrekening met bankrekeningnummer NL77 INGB 0669 9638 60 o.v.v. Stichting Jarige Job.

Jarige Job logo

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
EEF VAN DE WIEL