Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 1 juli 2015 is aan mr. J.J. Plas van Trip Advocaten & Notarissen te Groningen toegewezen het protocol en verdere notariële bescheiden van:
– mr. G.H. Smith, als notaris verbonden geweest aan Trip te Groningen.

Daarnaast is bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 12 april 2005 aan mr. J.J. Plas voornoemd het protocol en verdere notariële bescheiden toegewezen van:
– mr. A. van Olst, als notaris verbonden geweest aan Trip te Groningen.
Onder dit protocol zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. H. Broekema (van 1972 tot 1988 notaris te Groningen);
– mr. D.Tj. Pik (van 1958 tot 1972 notaris te Groningen);
– mr. G. Ritzema (van 1927 tot 1958 notaris te Groningen);
– mr. H. Sanders (van 1913 tot 1927 notaris te Groningen).

Waar is mijn oude zaak?

De overdracht van protocollen betekent dat alle zaken (lopende en gearchiveerde) en de bijbehorende akten van (oud-)notarissen door de overheid zijn toegewezen aan een andere notaris. Alle door u in het verleden via een van bovengenoemde notarissen getekende akten worden beheerd door Trip Advocaten & Notarissen. Mocht u over een zaak die in het verleden bij een van deze notarissen is geregeld iets te vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Derdengelden

Gelden die bij een notaris worden gestort, worden aangehouden op een zogenaamde kwaliteitsrekening. De betreffende rekeningen worden vanaf de overgangsdatum eveneens door ons beheerd. Uw rechten blijven ongewijzigd. Mocht u vragen hebben omtrent eerder door u op een kwaliteitsrekening gestorte gelden neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder nog vragen?

Bij eventuele vragen kunt u bij voorkeur schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
mevrouw S. Baas-Brunen
Postbus 1105
9701 BC  GRONINGEN
Tel.: 050-5997934
Fax: 050-5997922
E-mail: s.baas@triplaw.nl


Bij besluit van de Minister van Justitie is aan mr. G. Mulder van Trip Advocaten & Notarissen te Leeuwarden toegewezen het protocol en verdere notariële bescheiden van:
– mr. G.J. de Jong, als notaris verbonden geweest aan Trip te Drachten.
Onder het protocol van mr. G.J. de Jong, zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. J.F.N. Klazinga (van 1973 tot 1999 notaris te Drachten);
– mr. T.J. Dantuma (van 1941 tot 1973 notaris te Drachten);
– mr. J.F. de Jonge Posthumus (van 1910 tot 1941 notaris te Drachten).

Daarnaast zijn bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 1 juni 2010 de navolgende protocollen en verdere notariële bescheiden toegewezen aan mr. G. Mulder van Trip Advocaten & Notarissen te Leeuwarden:
– mr. A.P. van Dijk, als notaris verbonden geweest aan de kantoren Boonstra  Rademakers te Leeuwarden en Nord Notarissen en Advocaten te Leeuwarden;
– mr. J.R. de Boer, als notaris onder meer verbonden geweest aan het kantoor Nord Notarissen en Advocaten te Leeuwarden.
Onder deze protocollen zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. J.K. Rademakers, van 1981 tot 2005 als notaris verbonden geweest aan Boonstra Rademakers te Leeuwarden;
– mr. P.F. Veltman, van 2005 tot 2008 als notaris verbonden geweest aan Boonstra Rademakers te Leeuwarden en Nord Notarissen en Advocaten te Leeuwarden;
– mr. D.W. van Terwisga, van 1973 tot 2001 notaris te Leeuwarden;
– mr. J.W. Bos, van 1956 tot 1976 notaris te Leeuwarden;
– mr. J.H. Vermeulen, van 1962 tot 1981 notaris te Leeuwarden;
– mr. A.N. Duintjer, van 1949 tot 1972 notaris te Leeuwarden.

Waar is mijn oude zaak?

De overdracht van protocollen betekent dat alle zaken (lopende en gearchiveerde) en de bijbehorende akten van (oud-)notarissen door de overheid zijn toegewezen aan een andere notaris. Alle door u in het verleden via een van bovengenoemde notarissen getekende akten worden beheerd door Trip Advocaten & Notarissen. Mocht u over een zaak die in het verleden bij een van deze notarissen is geregeld iets te vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Derdengelden

Gelden die bij een notaris worden gestort, worden aangehouden op een zogenaamde kwaliteitsrekening. De betreffende rekeningen worden vanaf de overgangsdatum eveneens door ons beheerd. Uw rechten blijven ongewijzigd. Mocht u vragen hebben omtrent eerder door u op een kwaliteitsrekening gestorte gelden neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder nog vragen?

Bij eventuele vragen kunt u bij voorkeur schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
mevrouw S. Vermeulen
Postbus 17
8900 AA LEEUWARDEN
Tel.: 058-2347367
Fax: 058-2131177
E-mail: s.vermeulen@triplaw.nl


Bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 14 december 2011 is aan mr. A.W. Bijlsma van Trip Advocaten & Notarissen te Groningen toegewezen het protocol en verdere notariële bescheiden van:
– mr. H. Brouwer, als notaris verbonden geweest aan Trip te Groningen.
Onder het protocol van mr. H. Brouwer, zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. L.A.M. ten Brink (van 1968 tot 1982 notaris te Groningen);
– mr. H.J.A.A.M. Frencken (van 1948 tot 1968 notaris te Groningen);
– mr. A.J.B. Verheyen (van 1912 tot 1948 notaris te Groningen.

Waar is mijn oude zaak?

De overdracht van protocollen betekent dat alle zaken (lopende en gearchiveerde) en de bijbehorende akten van (oud-)notarissen door de overheid zijn toegewezen aan een andere notaris. Alle door u in het verleden via een van bovengenoemde notarissen getekende akten worden beheerd door Trip Advocaten & Notarissen. Mocht u over een zaak die in het verleden bij een van deze notarissen is geregeld iets te vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Derdengelden

Gelden die bij een notaris worden gestort, worden aangehouden op een zogenaamde kwaliteitsrekening. De betreffende rekeningen worden vanaf de overgangsdatum eveneens door ons beheerd. Uw rechten blijven ongewijzigd. Mocht u vragen hebben omtrent eerder door u op een kwaliteitsrekening gestorte gelden neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder nog vragen?

Bij eventuele vragen kunt u bij voorkeur schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
mevrouw S. Baas-Brunen
Postbus 1105
9701 BC  GRONINGEN
Tel.: 050-5997867
Fax: 050-5997922
E-mail: s.baas@triplaw.nl

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
contact Gerrit Mulder
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//