Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

De medewerkers van Trip Advocaten & Notarissen doen hun werk mede vanuit een duidelijke  maatschappelijke en lokale betrokkenheid. Die betrokkenheid gaat verder dan de juridische vraagstukken die relaties bij ons neer leggen. Collega’s hebben zelf initiatieven opgezet om mensen in het buitenland te helpen en leveren vrijwillig sportieve prestaties om geld op te halen voor goede doelen. Wij ondersteunen hen hierbij door hiervoor tijd en geld ter beschikking te stellen. Onze missie hierbij draait om zorg, cultuur, sport en onderwijs. Zo zijn we al geruime tijd Vriend van het Beatrix Kinderziekenhuis en zijn we betrokken bij tal van andere goede doelen. Als sponsor van het Noord Nederlands Orkest steunen wij al meer dan 15 jaar de muzikale cultuur in het Noorden.

Ook startups kunnen op de steun van Trip rekenen, omdat wij jonge ondernemers in hun creativiteit en oplossingsvermogen niet willen laten beperken door hun onervarenheid met het ondernemerschap. Zo zijn wij al jaren betrokken bij De Noorderlingen, een minor ondernemerschap van de Hanze Hogeschool.

VOORWAARDEN DONATIES EN SPONSORING

Trip Advocaten & Notarissen vindt het belangrijk om lokale initiatieven te ondersteunen. Hiervoor stellen wij jaarlijks een budget ter beschikking. Een verzoek om een donatie of sponsoring kunt u indienen bij Astrid van der Boogh (a.v.d.boogh@triplaw.nl). U ontvangt binnen twee weken bericht.

Om als vereniging of stichting voor een donatie of sponsoring in aanmerking te komen, geldt een aantal criteria bij het indienen, te weten:

 • Uw initiatief draagt substantieel bij aan onze missie richting de jeugd, innovatie en/of cultuur.
 • Uw initiatief én uw doelgroep bevinden zich in het werkgebied van Trip Advocaten & Notarissen (3 Noordelijke provincies).
 • Uw bestuur mag maximaal eens in de twee jaar een (nieuwe) aanvraag indienen.
 • Het gevraagde bedrag en het bestedingsdoel moeten duidelijk in het verzoek vermeld staan. Het bedrag mag maximaal € 1.000,- bedragen
 • Na afloop wordt samen met u geëvalueerd of het beoogde doel is bereikt.

TRIP VOOR DE GOEDE ZAAK

Naast het doen van donaties en sponsoring, stelt Trip ook jaarlijks uren ter beschikking om haar juridische kennis kosteloos te delen met maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk). Werkzaamheden die voor pro bono werkzaamheden in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld het opstellen van oprichtingsakten, arbeidsrecht vragen over vrijwilligers, privacy-beleid van goede doelen of het beoordelen van algemene voorwaarden en contracten. Een verzoek voor pro bono ondersteuning kunt u tevens indienen bij Astrid van der Boogh.

WELKE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN WIJ NIET?

Aanvragen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling worden door ons niet gehonoreerd. Evenals initiatieven die gericht zijn op de ondersteuning van één of enkele personen.

TEGENPRESTATIE

Als Trip Advocaten & Notarissen uw aanvraag honoreert, dan stellen wij het op prijs als dit kenbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het vermelden van het Trip-logo in het programmaboekje of verenigingsblad of een link naar www.triplaw.nl op uw website. Zo kunt u laten zien dat de activiteit doorgaat (mede) dankzij onze bijdrage.

CONTACT Astrid van der Boogh
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters