Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Interne klachtenprocedure WNSP

Indien u een klacht heeft met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder of de wijze waarop uw schuldsanering inhoudelijk wordt behandeld, dan kunt u uw klacht bij ons kantoor kenbaar maken. Uw klacht zal worden doorgestuurd naar de kantoordirecteur van Trip Advocaten & Notarissen in Assen, mr. J.J. Reiziger. De heer Reiziger stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de ontvangen klacht. Degene over wie is geklaagd zal samen met u tot een oplossing proberen te komen, al dan niet na tussenkomst van de heer Reiziger. U ontvangt binnen twee weken nadat de klacht door ons kantoor is ontvangen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze schriftelijk en gemotiveerd is ingediend. Een klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • uw naam en adres;
 • tegen wie de klacht gericht is;
 • een omschrijving van het handelen of het gedrag waartegen de klacht is gericht.

Houdt u er rekening mee dat in WSNP-aangelegenheden moet worden gehandeld volgens de wet en dat hier niet van afgeweken kan worden.

U kunt uw klacht richten aan:
Trip Advocaten & Notarissen
T.a.v. de heer mr. J.J. Reiziger
Postbus 300
9400 AH  ASSEN

U kunt eventueel ook een e-mailbericht sturen naar j.reiziger@triplaw.nl.

Externe klachtenprocedure WSNP

Indien u van mening bent dat de interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over de WSNP indienen bij de rechter-commissaris van de rechtbank, die uw schuldsanering in behandeling heeft.

Rechtbank Noord-Nederland
Locatie Groningen en Assen
T.a.v. de afdeling Insolventies
Postbus 369
9700 AJ  GRONINGEN

Rechtbank Noord-Nederland
Locatie Leeuwarden
T.a.v. de afdeling Insolventies
Postbus 7539
8903 JM  LEEUWARDEN

Klachten met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder WSNP kunt u ook indienen bij Bureau WSNP.

Bureau WSNP
Postbus 2349
5202 CH  ‘s-HERTOGENBOSCH

 

 

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
MARCO DIJSSELHOF