Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen.

In de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme is afgelopen vrijdag een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld informatie over UBO’s bij te houden in een register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ of ‘uiteindelijke begunstigde’. De UBO zal straks moeten worden gedefinieerd als de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of een rechtspersoon.

Door middel van het UBO-register moet voorkomen worden dat daders van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, fiscale misdrijven en fraude hun identiteit verborgen kunnen houden achter verhullende juridische structuren.
Het wetsvoorstel omvat onder andere een terugmeldingsplicht voor Wwft-instellingen die inhoudt dat zij verplicht zijn om melding aan de Kamer van Koophandel te doen in het geval er gerede twijfel bestaat over de juistheid of het ontbreken van bepaalde UBO-informatie.

Wwft-instellingen mogen zich bij het cliëntenonderzoek dan niet uitsluitend baseren op de UBO-informatie uit het handelsregister.

Van hen wordt verwacht dat zij meer informatie verzamelen. Indien die informatie niet overeenkomt met de informatie uit het register geldt de terugmeldingsplicht. Voorts geldt een algemene verplichting voor rechtspersonen en ondernemingen om informatie te hebben en bij te houden over hun uiteindelijk belanghebbenden. Deze verplichtingen en de bijbehorende meewerkverplichting voor UBO’s worden als economisch delict opgenomen in de Wet op de economische delicten, aldus het voorstel.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of over andere fiscaal/economische delicten, dan kunt u contact opnemen met mr. Margje Rupert.

 

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//