Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
RECHTSBIJSTANDVERZEKERAARS MOGEN VRIJE ADVOCAATKEUZE NIET BEPERKEN

Het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) heeft in een uitspraak van 7 november 2013 de DAS Rechtsbijstand op de vingers getikt. De zaak ging over een werknemer die tegen zijn werkgever wilde procederen omdat hij vond dat hij kennelijk onredelijk was ontslagen. Hij wilde daarvoor een advocaat naar keuze in de arm nemen en vroeg aan zijn rechtsbijstandverzekeraar om vergoeding van de kosten. De DAS weigerde dat omdat in de polisvoorwaarden stond dat de rechtsbijstand door de werknemers van de DAS werd verleend. De advocaatkosten werden alleen vergoed als de DAS daarmee instemde.

Volgens het HvJ EU mag een rechtsbijstandverzekeraar de toegang (en bekostiging) van de advocaat niet beperken tot situaties waarin de rechtsbijstandverzekeraar zelf beslist of de advocaat ingeschakeld moet worden. Het recht op vrije advocaatkeuze is daarnaast niet beperkt tot procedures waar bijstand door een advocaat verplicht is. Ook in bijvoorbeeld kantonzaken (denk aan arbeidszaken en huurrechtgeschillen) en bestuursrechtzaken heeft de verzekerde dus het recht om te kiezen. Hoewel de verzekerde een advocaat moet kunnen kiezen, mogen de rechtsbijstandverzekeraars wel beperkingen stellen aan de kosten die worden vergoed.

Het is nu de vraag hoe de rechtsbijstandverzekeraars op deze uitspraak gaan reageren. Vrijwel allemaal hanteren zij vergelijkbare polisvoorwaarden als de DAS. Mogelijk zal de uitspraak leiden tot verhoging van de premies. Ook valt te denken dat zij de dekking van de kosten verder zullen maximeren of een maximum stellen aan het uurtarief dat wordt vergoed. Het is aan de nationale rechter om te bepalen in hoeverre dergelijke beperkingen redelijk zijn en niet (ook) strijdig zijn met het recht op vrije advocaatkeuze.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
MEREL AAFTINK
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
NIEUWS