Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

In sommige beroepen maakt een medewerker een gerede kans verdacht te worden van een strafbaar feit, terwijl hij meende alleen zijn werk goed te doen. Die verdenking is niet altijd terecht, maar dat zal het Openbaar Ministerie er niet van weerhouden in een voorkomend geval de medewerker toch te vervolgen.

Denk bijvoorbeeld aan een medewerkster in de thuiszorg die ervan beschuldigd wordt haar cliënte te hebben bestolen, terwijl die cliënte misschien in de war is en de portemonnee gewoon niet kan vinden. Of de politieagent die verdacht wordt van mishandeling of een zorgverlener die een fout maakte met de dood als gevolg.

Veel werkgevers voelen zich verplicht (of zijn dat op grond van de toepasselijke CAO of hun eigen beleid) om de medewerker in die moeilijke tijd, waarin hij vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie, te steunen. Niet alleen in emotionele zin, maar ook door – op hun kosten – te zorgen voor een deskundige strafrecht advocaat.

Daar is ook veel voor te zeggen. Niet alleen de medewerker zelf heeft baat bij die steun, maar ook de collega’s. Zij zullen zich gemakkelijk met hun onfortuinlijke collega kunnen identificeren en zijn blij als ze zien dat hun werkgever zijn verantwoordelijkheid pakt en iemand in die moeilijke situatie niet in de steek laat.

Als alles goed gaat en de medewerker de waarheid sprak, zal er een vrijspraak volgen en zal de zaak eindigen zonder oplegging van straf of maatregel. In dat geval heeft de werknemer, de gewezen verdachte, recht op een vergoeding van alle gemaakte kosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand.

Onlangs heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarin centraal stond de vraag of de werkgever in plaats van de ex-verdachte werknemer die kosten kon claimen. Het Hof vond van niet, omdat de ex-verdachte niet zelf die kosten van rechtsbijstand had moeten dragen.

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1428, 4 september 2018) ziet dat gelukkig anders. De Hoge Raad vond eerder al dat de rechtsbijstandverzekeraar (in plaats van de ex-verdachte zelf) een beroep kon doen op deze schadevergoeding en oordeelde onlangs dat de werkgever dat net zo kan. Niet helemaal duidelijk is of alle werkgevers die deze kosten maken, nadien de schadevergoeding kunnen claimen, of alleen werkgevers die verplicht waren de kosten voor rechtsbijstand te maken. Ik denk het eerste en in ieder geval zijn er goede argumenten om dat standpunt te bepleiten.

Anders gezegd, als u de strafrechtadvocaat voor uw werknemer heeft betaald en die werknemer komt met de schrik vrij, vergeet dan niet dat uw werknemer de gemaakte kosten bij het Rijk terug kan vragen op grond van artikel 591a Sv. Het uitbetaalde bedrag komt vervolgens weer toe aan u als werkgever.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met Eef van de Wiel.

CONTACT Eef van de Wiel
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?