Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Binnen Trip Advocaten & Notarissen houden wij ons dagelijks en intensief bezig met het aanbestedingsrecht in de breedste zin van het woord. Vele onderwerpen passeren daarbij de revue en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Advocaten Theunis Dankert en Simon Lautenbag praten u bij over die ontwikkelingen en bieden daarbij vanuit hun ervaringen graag praktische handvatten aan. 

 

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 organiseren wij voor aanbestedende diensten studiebijeenkomsten van één uur onder de noemer ‘Updates’. Iedere maand behandelen wij tweemaal hetzelfde onderwerp. Er zijn dus twee gelegenheden per maand waarop u een bijeenkomst over één van de onderwerpen kunt bijwonen.

De agenda ziet er telkens als volgt uit: 
15:00 – 15:15 uur       inloop
15:15 – 16:15 uur       interactieve Tender Update
16:15 – 16:45 uur       napraten/borrel

Locatie: 
De bijeenkomsten worden georganiseerd op ons kantoor te Leeuwarden en afwisselend op onze kantoren in Groningen en Assen. 


2019

Update – Uitsluitingsgronden

Onderscheid dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden? Hoe lang zijn de terugkijktermijnen? Wat is de reikwijdte van de valse verklaring? Bestaat de mogelijkheid van zelfreiniging?
Dinsdag 10 september – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 17 september – Trip locatie Groningen

 

Update – Motivering gunningsbeslissing

Hoe ver reikt de motiveringsplicht? Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie? In welke gevallen mag de rechter de motivering toetsen? Zijn er nog risico’s in het geval van hoger beroep?
Dinsdag 8 oktober – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 15 oktober – Trip locatie Assen

 

Update – Toezicht op naleving

Tot hoe ver reikt de bescherming door de rechter? De rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts; Wat kunt u van de accountant verwachten en hoe zit het met de wet NErpe?
Dinsdag 12 november – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 19 november – Trip locatie Groningen


2020

Update – Circulair aanbesteden

De rol van aanbestedingen bij de energietransitie, via specificaties, geschiktheidscriteria en/of gunningscriteria, het gunningscriterium; Levenscyclusanalyse.
Dinsdag 11 februari – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 18 februari – Trip locatie Assen

 

Update – Aanbesteden van Bouwteamovereenkomsten

Hoe verhouden bouwteamovereenkomsten zich tot het aanbestedingsrecht? Waarmee moet u rekening houden?
Dinsdag 10 maart – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 17 maart – Trip locatie Groningen

 

Update – Wezenlijke wijziging

Aan de hand van ontwikkelingen in de rechtspraak wordt ingegaan op de actualiteit.
Dinsdag 14 april – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 21 april – Trip locatie Assen

 

Klik hier om je aan te melden voor één of meerdere updates

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT