Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Van twee naar vier ouders? 

Onlangs publiceerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar rapport, getiteld “Kind en ouders in de 21ste eeuw”. De Staatscommissie heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de huidige wetgeving wel voldoende rekening houdt met de maatschappelijke en medische veranderingen in de afgelopen decennia. Waar het merendeel van de kinderen vroeger werd geboren binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw, zijn er tegenwoordig veel meer verschillende leefvormen waarin kinderen opgroeien: eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht, meer generatiegezinnen en gezinnen waarin meerdere vaders en moeders met elkaar kinderen krijgen (meerouder gezinnen). Door al deze ontwikkelingen is het minder vanzelfsprekend dat een kind genetisch verwant is aan degene(n) die hij als zijn ouders beschouwt.

Eén van de adviezen van de Staatscommissie ziet op het maximaal aantal (juridische) ouders dat een kind kan hebben. Op dit moment kunnen kinderen in Nederland, net zoals in vrijwel alle landen ter wereld, twee juridische ouders hebben. De Staatscommissie heeft vanwege de veranderde maatschappij voorgesteld het maximum aantal ouders uit te breiden naar vier. Steeds vaker worden kinderen verzorgd en opgevoed door meer dan twee personen die samen als ouders met het kind een gezin vormen. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat de biologische ouders van een kind gescheiden zijn en beiden weer een nieuwe partner hebben. Het kind groeit dan als het ware op in twee gezinnen.

Het mogelijk maken dat (bijvoorbeeld) de nieuwe partner ook als juridisch ouder wordt aangemerkt, heeft als voordeel dat de nieuwe partner en het kind juridisch met elkaar verbonden zijn. Uitbreiding van het maximaal aantal ouders brengt echter ook een toename van de complexiteit van de opvoedingssituatie mee. Daarom heeft de Staatscommissie geadviseerd dat het meerouderschap pas mogelijk zou moeten zijn nadat een rechter zich over de situatie heeft gebogen. Bovendien moeten de personen die het meerouderschap op zich willen nemen goed hebben nagedacht over de wijze waarop zij de opvoeding en verzorging willen én kunnen vormgeven.

Het is nog maar de vraag of de aanbevelingen van de Staatscommissie ook zullen worden doorgevoerd in de wet. Het is nu aan de Tweede Kamer om te onderzoeken wat het draagvlak en de politieke en financiële haalbaarheid van de voorstellen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Merel Aaftink

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Merel Aaftink