Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Van twee naar vier ouders? 

Onlangs publiceerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar rapport, getiteld “Kind en ouders in de 21ste eeuw”. De Staatscommissie heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de huidige wetgeving wel voldoende rekening houdt met de maatschappelijke en medische veranderingen in de afgelopen decennia. Waar het merendeel van de kinderen vroeger werd geboren binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw, zijn er tegenwoordig veel meer verschillende leefvormen waarin kinderen opgroeien: eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht, meer generatiegezinnen en gezinnen waarin meerdere vaders en moeders met elkaar kinderen krijgen (meerouder gezinnen). Door al deze ontwikkelingen is het minder vanzelfsprekend dat een kind genetisch verwant is aan degene(n) die hij als zijn ouders beschouwt.

Eén van de adviezen van de Staatscommissie ziet op het maximaal aantal (juridische) ouders dat een kind kan hebben. Op dit moment kunnen kinderen in Nederland, net zoals in vrijwel alle landen ter wereld, twee juridische ouders hebben. De Staatscommissie heeft vanwege de veranderde maatschappij voorgesteld het maximum aantal ouders uit te breiden naar vier. Steeds vaker worden kinderen verzorgd en opgevoed door meer dan twee personen die samen als ouders met het kind een gezin vormen. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat de biologische ouders van een kind gescheiden zijn en beiden weer een nieuwe partner hebben. Het kind groeit dan als het ware op in twee gezinnen.

Het mogelijk maken dat (bijvoorbeeld) de nieuwe partner ook als juridisch ouder wordt aangemerkt, heeft als voordeel dat de nieuwe partner en het kind juridisch met elkaar verbonden zijn. Uitbreiding van het maximaal aantal ouders brengt echter ook een toename van de complexiteit van de opvoedingssituatie mee. Daarom heeft de Staatscommissie geadviseerd dat het meerouderschap pas mogelijk zou moeten zijn nadat een rechter zich over de situatie heeft gebogen. Bovendien moeten de personen die het meerouderschap op zich willen nemen goed hebben nagedacht over de wijze waarop zij de opvoeding en verzorging willen én kunnen vormgeven.

Het is nog maar de vraag of de aanbevelingen van de Staatscommissie ook zullen worden doorgevoerd in de wet. Het is nu aan de Tweede Kamer om te onderzoeken wat het draagvlak en de politieke en financiële haalbaarheid van de voorstellen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Merel Aaftink

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Merel Aaftink