Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Jaap Jan Plas (notaris), Marijn Rietveld (bestuurder Jarige Job), Huib Lloyd (bestuurder Jarige Job) en Jeroen Reiziger (advocaat) hebben de overeenkomst getekend. Een echte feestdag! Op 16 januari 2013 is officieel de overeenkomst getekend met Stichting Jarige Job.

Wij zullen ons inzetten voor de Werkgroep Noord van Stichting Jarige Job. Werkgroep Noord zorgt dat de kinderen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waarvan de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank, op hun verjaardag niet vergeten worden. Wij vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat een kind zijn of haar verjaardag kan vieren. Als kinderen dat niet kunnen, dan kunnen ze gemakkelijk in een sociaal-maatschappelijk isolement terechtkomen. Stichting Jarige Job kan jaarlijks rekenen op een financiële bijdrage van ons kantoor. Maar we vinden het minstens zo belangrijk dat we ons ook actief inzetten voor deze Stichting. We zullen dan ook elk jaar een benefietactie organiseren, waarmee we het werk van Stichting Jarige Job onder de aandacht brengen en geld ophalen voor Werkgroep Noord van Stichting Jarige Job. Daarnaast is het belangrijk om voorlichting te geven. Niet alleen op scholen om kinderen bewust te laten worden van de verdeeldheid tussen arm en rijk, maar ook voorlichting aan serviceclubs, sportclubs en andere verenigingen die graag iets willen doen voor het goede doel.

Onze medewerkers mr. Katrina Suls en Astrid van der Boogh zetten zich in voor de de drie Noordelijke provincies. Wilt u meer informatie over Werkgroep Noord mail dan gerust naar regionoord@stichtingjarigejob.nl. Uiteraard kunt u de Jarige Job ook financieel steunen door een bedrag over te maken op Trip, notariaat Groningen, Kwaliteitsrekening met bankrekeningnummer 66.99. 63.860 o.v.v. Stichting Jarige Job.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
MERT KREMER
NIEUWS