Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon. 

Bij de aanpak van fraude werkt het Openbaar Ministerie nauw samen met toezichthouders en brancheorganisaties om te bepalen of een zaak bestuursrechtelijke of strafrechtelijk wordt afgedaan. Het “Ne bis in idem beginsel” maakt dat er geen strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld indien de overtreder wegens dezelfde gedraging reeds een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen. Dit beginsel omvat het recht om niet tweemaal te worden berecht of gestraft voor hetzelfde feit. In de praktijk gebeurt het echter nog wel eens dat iemand een bestuurlijke boete opgelegd krijgt terwijl hij tevens strafrechtelijk wordt vervolgd. Mag dat dan wel?

Over die vraag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich op 5 april 2017 nader uitgelaten in de zaken van Massimo Orsi (C-217/15) en Luciano Baldetti (C-350/15). In die zaak werden Orsi en Baldetti als wettelijk vertegenwoordiger van Italiaanse vennootschappen strafrechtelijk vervolgd omdat zij hadden nagelaten de btw te betalen die de vennootschappen verschuldigd waren. De beide vennootschappen hadden echter ook al een fiscale boete gekregen van 30% van de verschuldigde btw.

Volgens het Hof is het toegestaan de “rechtspersoon” een bestuurlijke boete op te leggen en de “wettelijke vertegenwoordiger” van die rechtspersoon strafrechtelijk te vervolgen. De lichamen en hun wettelijk vertegenwoordigers tellen op dit punt als twee afzonderlijke (rechts)personen waardoor het ne bis in idem beginsel zich niet verzet tegen het sanctioneren van de rechtspersoon en het tegelijkertijd strafrechtelijk vervolgen van de natuurlijke persoon.

De bestuurder van een rechtspersoon kan strafrechtelijk worden vervolgd, ook wanneer de rechtspersoon al een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. Margje Rupert.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
CONTACT Margje Rupert
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//