Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon. 

Bij de aanpak van fraude werkt het Openbaar Ministerie nauw samen met toezichthouders en brancheorganisaties om te bepalen of een zaak bestuursrechtelijke of strafrechtelijk wordt afgedaan. Het “Ne bis in idem beginsel” maakt dat er geen strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld indien de overtreder wegens dezelfde gedraging reeds een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen. Dit beginsel omvat het recht om niet tweemaal te worden berecht of gestraft voor hetzelfde feit. In de praktijk gebeurt het echter nog wel eens dat iemand een bestuurlijke boete opgelegd krijgt terwijl hij tevens strafrechtelijk wordt vervolgd. Mag dat dan wel?

Over die vraag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich op 5 april 2017 nader uitgelaten in de zaken van Massimo Orsi (C-217/15) en Luciano Baldetti (C-350/15). In die zaak werden Orsi en Baldetti als wettelijk vertegenwoordiger van Italiaanse vennootschappen strafrechtelijk vervolgd omdat zij hadden nagelaten de btw te betalen die de vennootschappen verschuldigd waren. De beide vennootschappen hadden echter ook al een fiscale boete gekregen van 30% van de verschuldigde btw.

Volgens het Hof is het toegestaan de “rechtspersoon” een bestuurlijke boete op te leggen en de “wettelijke vertegenwoordiger” van die rechtspersoon strafrechtelijk te vervolgen. De lichamen en hun wettelijk vertegenwoordigers tellen op dit punt als twee afzonderlijke (rechts)personen waardoor het ne bis in idem beginsel zich niet verzet tegen het sanctioneren van de rechtspersoon en het tegelijkertijd strafrechtelijk vervolgen van de natuurlijke persoon.

De bestuurder van een rechtspersoon kan strafrechtelijk worden vervolgd, ook wanneer de rechtspersoon al een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. Margje Rupert.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Margje Rupert
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//