Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sanctierecht: waar moet ik als ondernemer op letten?

Sanctierecht is nu niet het eerste wat bij ondernemers opkomt als zij hun producten verkopen of diensten leveren. Er niet over nadenken of niet weten wat het is, kan (helaas) leiden tot invallen van de FIOD, problemen met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane (CDIU) en strafrechtelijke boetes en zelfs celstraffen. De boetes kunnen oplopen tot € 830.000,00 per overtreding of 10% van de jaaromzet als het hoogste boetebedrag te ‘mild’ is. Kortom, alle reden om als ondernemer iets te weten van sanctierecht.

Wat is sanctieregelgeving?
Sancties zijn strafmaatregelen van een land of landen gericht op handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid en bevordering van de internationale rechtsorde. Sancties zijn er in allerlei soorten in maten, zoals wapenembargo’s, financiële beperkingen (zoals bevriezen van tegoeden), reisbeperkingen en handelsbeperkingen.

Om welke producten en diensten gaat het?
Voor strategische goederen en foltergoederen is het vanzelfsprekend dat de handel hierin strikt gereguleerd is. Het wordt al ingewikkelder als het gaat om zogeheten dual-use goederen. Dat zijn goederen die in principe bestemd zijn voor civiele toepassingen, maar ook gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. Dergelijke goederen kunnen vergunningplichtig zijn of het kan zelfs verboden zijn om deze te exporteren. Meestal zijn de bedrijven die met de voormelde handel te maken hebben, al goed geïnformeerd.

Ook ‘gewone’ ondernemers moeten opletten
Dat kan anders liggen voor ondernemingen die louter ‘civiele’ diensten of producten leveren. Het zit doorgaans niet in hun natuur om tot op de bodem uit te zoeken wie de eindgebruiker van de dienst of het product is én of er niet onverhoopt wordt geleverd voor verboden projecten. Een voorbeeld daarvan betreft de vermeende betrokkenheid van onder andere Akzo en Mammoet bij de bouw van de Krimbrug. Het Openbaar Ministerie is van mening dat elke betrokkenheid bij de bouw van die brug verboden is op grond van Europese sanctieregels én vervolgd momenteel tal van bedrijven die daarbij betrokken zouden zijn geweest.

Tal van nietsvermoedende ondernemers zijn nu verdachte
De vervolging van deze ‘gewone’ bedrijven is nieuw en heeft een hoge prioriteit gekregen binnen het OM. Voorheen werden doorgaans slechts professionele vervoerders vervolgd, omdat van hen meer oplettendheid mag worden verwacht. Ook wanneer de verboden gedraging kristalhelder is werd er vervolgd. Een voorbeeld betreft het leveren van wapens aan de Tamil Tijgers of Charles Taylor. Nu is het zo dat ook nietsvermoedende bedrijven geconfronteerd kunnen worden met vervolging, als zij niet voldoende hebben onderzocht wat de eindbestemming van hun product is.

Elke ondernemer is dus politieagent?
Kortom, het Openbaar Ministerie verwacht van elke ondernemer dat hij controleert wat de eindbestemming van zijn product of dienst is én of de eindgebruiker niet een gesanctioneerde partij is. Elke ondernemer is dus – als een soort politieagent – verplicht om zijn relaties te controleren op een vermelding op een sanctielijst. Deze controle zal bij nationale handel doorgaans niet lastig zijn, maar wordt ingewikkelder bij internationaal zaken doen. Dit vraagt dan ook om een protocol op maat. Door het Ministerie zijn al enkele handvatten gegeven voor een Intern Nalevingsprogramma in een Richtlijn, maar van geval tot geval blijft onduidelijk hoe een goed nalevingsprogramma eruit moet zien.

Trip adviseert
Trip kan die onduidelijkheid wegnemen door een op maat gesneden protocol te ontwerpen. Daarnaast adviseren wij bij overleggen met het CDIU, het OM en staan wij verdachten bij met betrekking tot Sanctieregels. Indien u als ondernemer vragen heeft over sanctieregelgeving, neem dan contact op met Peter Koops.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met Peter Koops

CONTACT Peter Koops
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel