Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?

De kredietcrisis; het is allemaal de schuld van de banken. Dat is wat ik al vaak mensen heb horen zeggen. Meestal blijft het ook bij enkel klagen, zoals het echte Nederlanders betaamt. Zo niet in deze zaak waarin het Gerechtshof Amsterdam onlangs heeft geoordeeld.

Het gaat hier om een eigenaar van een villa die de bank verantwoordelijk wil houden voor de restschuld die is ontstaan doordat de waarde van zijn villa gedaald is. Meneer heeft in 2005 een stuk grond gekocht waarop hij een villa heeft gebouwd. De benodigde financiering hiervoor was € 1.050.000,00. De bank heeft dit bedrag gefinancierd met als zekerheid een hypotheekrecht op de villa en enkele verpandingen van levensverzekeringen en een effectendepot. Alleen op basis van de waarde van de villa kon het benodigde bedrag niet worden gefinancierd omdat de na afbouw geschatte executiewaarde te laag was.

Meneer probeert de villa nu al jaren tevergeefs te verkopen. De vraagprijs is € 1.025.000,00 maar blijkens het arrest verwacht meneer een opbrengst van ongeveer € 700.000,00. Bij verkoop zal er dus naar verwachting een grote restschuld overblijven.

Bij de rechtbank heeft meneer gesteld dat de bank bij het verstrekken van de financiering geen adequaat onderzoek zou hebben gedaan naar de financiële positie van meneer om overkreditering te voorkomen. De rechtbank heeft geoordeeld dat daarvan geen sprake is geweest.

Bij het gerechtshof gooit meneer het over een andere boeg. Hier stelt hij dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door geen rekening te houden met en/of meneer niet te waarschuwen voor de mogelijkheid dat als gevolg van een dalende huizenmarkt de waarde van de villa aanzienlijk zou kunnen dalen. Deze stelling wordt vervolgens door meneer ondersteund met het argument dat als gevolg van overmatige kredietverstrekking door banken de huizenprijzen in 2006 buitensporig waren gestegen en als gevolg daarvan de getaxeerde waarden niet meer in overeenstemming waren met de reële waarde van de desbetreffende woningen. Het gerechtshof maakt hiermee korte metten. Alleen het concrete geval staat in deze zaak ter beoordeling en niet de vraag of banken in algemene zin schuldig zijn aan overkreditering, het ontstaan van de kredietcrisis en de vanaf 2007 ingezette daling van de gemiddelde huizenprijs in Nederland. Volgens het gerechtshof is niet gebleken dat de destijds getaxeerde waarde niet klopte. Ook is de daling van de huizenmarkt in dit geval geen omstandigheid die voor rekening van de bank moet komen of waarvoor de bank had moeten waarschuwen.

Betekent dit nu dat de bank nooit verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade als gevolg van overkreditering? Het antwoord daarop is nee. In deze casus is echter geoordeeld dat de bank haar zorgplicht niet heeft geschonden. Wat uit dit arrest kan worden afgeleid is dat er wel meer aan de hand moet zijn dan alleen geen rekening houden met datgene wat velen op dat moment niet voorzagen.

Klik hier voor het volledige arrest van het Gerechtshof Amsterdam.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met mr. Hilda Meijer

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Hilda Meijer